Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (69)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16r.00168 rv opvang vluchtelingen, huisvesten statushouders, integratie Internationale Schakelklas / ISK (portefeuillehouders aangepast)

16r-00168-rv-opvang-vluchtelingen-huisvesten-statushouders-integratie-isk-portefeuillehouders-aangepast-merged-1.pdf PDF, 1.64 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
29-04-2016 12:31
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00175 rib aanpak criminaliteit en eindrapport Dunya Consulting van januari 2016

16r-00175-rib-aanpak-criminaliteit-en-eindrapport-dunya-consulting-januari-2016-merged.pdf PDF, 4.6 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 16:35
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00204 rv begroting 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

16r-00204-rv-begroting-2017-recreatieschap-stichtse-groenlanden-merged.pdf PDF, 2.32 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 15:55
Zichtbaarheid
Openbaar

16.009214 Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) inzake advies: '15,9 uur Verbindende rol raadslid in een vitale democratie'

16-009214-raad-voor-het-openbaar-bestuur-inz-advies-15-9-uur-verbindende-rol-raadslid-in-een-vitale-democratie-merged.pdf PDF, 6.35 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00158 rib financiële gevolgen renovatie en uitbreiding Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)

16r-00158-rib-financiele-gevolgen-renovatie-en-uitbreiding-rhc-merged.pdf PDF, 239.26 KB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 10:31
Zichtbaarheid
Openbaar

16.009224 LOGA inzake FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

16-009224-loga-inz-flo-overgangsrecht-wijziging-leeftijdsafhankelijke-factoren.pdf PDF, 1.62 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 11:02
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00211 rib jaarrekening 2015

16r-00211-rib-jaarrekening-2015.pdf PDF, 578.61 KB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 16:10
Zichtbaarheid
Openbaar

16.009336 Brief Gemboxx inzake verklaring(en) en informatie n.a.v. rapport Berenschot naar integriteitsonderzoek gemeente Woerden

16-009336-a-brief-gemboxx-inz-verklaringen-en-informatie-nav-onderzoeksrapport-berenschot.pdf PDF, 1.43 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 11:25
Zichtbaarheid
Openbaar

16.009219 Advocatenkantoor van den Heerik spoed fax aan de raad inzake niet tijdig beslissen postzegel bestemmingsplan Meije 300

16-009219-advocatenkantoor-van-den-heerik-spoed-fax-aan-de-raad-inz-niet-tijdig-beslissen-postzegel-bp-meije-300.pdf PDF, 943 KB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 10:50
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00205 rib groenvisie Singel Woerden

16r-00205-rib-groenvisie-singel-woerden.pdf PDF, 653.94 KB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2016
Laatst gewijzigd
28-04-2016 15:57
Zichtbaarheid
Openbaar