Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (68)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16.003258 burgerinitiatief verzoek verwijderen hondenuitlaatveldje tussen Hobbemastraat en Leidsestraatweg

16-003258-burgerinitiatief-verzoek-verwijderen-hondenuitlaatveldje-tussen-hobbemastraat-en-leidsestraatweg.pdf PDF, 171.23 KB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2016
Laatst gewijzigd
31-03-2016 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

16.006737 Natuur en Milieufederatie Utrecht inzake ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en -afspraken met woningcorporaties

16.007032 afschrift brief VANG aan college inzake resultaten vermindering huishoudelijk restafval

16-007032-afschrift-brief-vang-aan-college-inzake-resultaten-vermindering-huishoudelijk-restafval-merged.pdf PDF, 1.9 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2016
Laatst gewijzigd
31-03-2016 15:55
Zichtbaarheid
Openbaar

16.006984 VNG ledenbrief vervolgtraject rapport modernisering cannabisbeleid

16-006984-vng-ledenbrief-ervolgtraject-rapport-modernisering-cannabisbeleid.pdf PDF, 192.18 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
30-03-2016 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00118 beantwoording artikel 40 vragen LijstvanderDoes inzake openstelling stembureaus op 6 april

16r-00118-beantwoording-artikel-40-vragen-lijstvanderdoes-inzake-openstelling-stembureaus-op-6-april.pdf PDF, 110.54 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
30-03-2016 13:21
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00108 rv vaststelling route gevaarlijke stoffen inclusief aangepast kaartje (nieuwe versie)

16r-00108-rv-vaststelling-route-gevaarlijke-stoffen-incl-aangepast-kaartje-merged.pdf PDF, 463.04 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
11-04-2016 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar

16.006744 burgerbrief inzake groenbeleid van de wijk Snel en Polanen

16-006744-burgerbrief-inzake-groenbeleid-van-de-wijk-snel-en-polanen.pdf PDF, 91.83 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
30-03-2016 14:02
Zichtbaarheid
Openbaar

16.006828 burgerbrief inzake verzoek herziening Gemeentelijke Structuurvisie en Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen

16.006826 burgerbrief inzake verdwenen PMD- en glascontainers

16-006826-burgerbrief-inzake-verdwenen-pmd-en-glascontainers.pdf PDF, 34.28 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
30-03-2016 14:00
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00149 rib terugplaatsen Gildepoortje

16r-00149-rib-terugplaatsen-gildepoortje-merged.pdf PDF, 2.17 MB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2016
Laatst gewijzigd
30-03-2016 13:19
Zichtbaarheid
Openbaar