Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (65)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16.003715 burgerbrief inzake locaties ten behoeve van de oude gaslantaarn van oude Remu / GCN kantoor

16-003715-burgerbrief-inz-locaties-ten-behoeve-van-de-oude-gaslantaarn-oude-remu-gcn-kantoor.pdf PDF, 5.01 MB

Metadata

Publicatie datum
26-02-2016
Laatst gewijzigd
26-02-2016 12:14
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003678 Advocatenkantoor van den Heerik inzake 2e verzoek om besluitvorming m.b.t. aanpassing / wijziging bestemmingsplan Meije 300 te Zegveld

16.003673 LOGA inzake ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO gemeenten 2016

16-003673-loga-inz-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-gemeenten-2016.pdf PDF, 697.08 KB

Metadata

Publicatie datum
25-02-2016
Laatst gewijzigd
25-02-2016 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003614 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake circulaire huisvestigingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders

16-003614-ministerie-van-bzk-inz-circulaire-huisvestigingsvoorzieningen-burgemeesters-en-wethouders.pdf PDF, 784.86 KB

Metadata

Publicatie datum
25-02-2016
Laatst gewijzigd
25-02-2016 11:17
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003616 AVU inzake concept jaarrekening 2015

16-003616-avu-inz-concept-jaarrekening-2015.pdf PDF, 38.39 MB

Metadata

Publicatie datum
24-02-2016
Laatst gewijzigd
24-02-2016 16:01
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00059 rib proces (projectplan) verbetering wegenstructuur Woerden-West

16r-00059-rib-proces-projectplan-verbetering-wegenstructuur-woerden-west.pdf PDF, 93.81 KB

Metadata

Publicatie datum
24-02-2016
Laatst gewijzigd
24-02-2016 14:25
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003357 2e VNG ledenbrief inzake informatie accountantscontrole Sociaal Domein

16-003357-2e-vng-ledenbrief-inz-informatie-accountantscontrole-sociaal-domein.pdf PDF, 21 MB

Metadata

Publicatie datum
23-02-2016
Laatst gewijzigd
23-02-2016 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003395 NBA inzake afronden jaarrekening Sociaal Domein 2015 (verantwoording en controle gemeente en zorgaanbieders)

16-003395-nba-inz-afronden-jaarrekening-sociaal-domein-2015-verantwoording-en-controle-gemeente-en-zorgaanbieders.pdf PDF, 4.59 MB

Metadata

Publicatie datum
23-02-2016
Laatst gewijzigd
23-02-2016 10:48
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003438 Recreatie Midden-Nederland inzake kadernota 2017 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Midden-Nederland

16-003438-recreatie-midden-nederland-inz-kadernota-2017-van-sgl-en-rmn.pdf PDF, 588.71 KB

Metadata

Publicatie datum
23-02-2016
Laatst gewijzigd
23-02-2016 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

16.003391 LOGA inzake wet Flexibel Werken en wet Werken na de AOW- gerechtigde leeftijd

16-003391-loga-inz-wet-flexibel-werken-en-wet-werken-na-de-aow-gerechtigde-leeftijd.pdf PDF, 452.42 KB

Metadata

Publicatie datum
23-02-2016
Laatst gewijzigd
23-02-2016 12:52
Zichtbaarheid
Openbaar