Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (68)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16R.00803 rib inzet drone tijdens jaarwisseling 2016-2017

16r-00803-rib-inzet-drone-tijdens-jaarwisseling-2016-2017-flexibel-cameratoezicht.pdf PDF, 799.54 KB

Metadata

Publicatie datum
30-12-2016
Laatst gewijzigd
30-12-2016 15:35
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026755 burgerbrief reactie op plannen inzake Kamerik NOII als potentiële locatie voor sociale woningbouw

16-026755-burgerbrief-reactie-op-plannen-inzake-kamerik-noii-als-potentiele-locatie-voor-sociale-woningbouw.pdf PDF, 70.06 KB

Metadata

Publicatie datum
29-12-2016
Laatst gewijzigd
29-12-2016 16:39
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026677 Omgevingsdienst Utrecht reactie op ingediende zienswijze m.b.t. kadernota OdrU 2018 en informatie voorbereidingen Omgevingswet

16-026677-odru-reactie-op-ingediende-zienswijze-mbt-kadernota-2018-en-informatie-voorbereidingen-omgevingswet.pdf PDF, 7.15 MB

Metadata

Publicatie datum
29-12-2016
Laatst gewijzigd
29-12-2016 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026833 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het CDA inzake herontwikkeling Brediusboerderij

16-026833-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cda-inzake-herontwikkeling-brediusboerderij-1.pdf PDF, 129.43 KB

Metadata

Publicatie datum
29-12-2016
Laatst gewijzigd
29-12-2016 14:42
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026642 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 inzake hulp aan jongeren van 18-23 jaar

16-026642-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-2.pdf PDF, 116.05 KB

Metadata

Publicatie datum
29-12-2016
Laatst gewijzigd
29-12-2016 14:35
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026816 burgerbrief herhaald verzoek plaatsen Gereformeerde Kerk Dorpsstraat 185 Harmelen op gemeentelijke monumentenlijst

16.026628 motie gemeente Rheden inzake voornemen wetswijziging rekenkamercommissie

16-026628-motie-gemeente-rheden-inzake-voornemen-wetswijziging-rekenkamercommissie.pdf PDF, 527.55 KB

Metadata

Publicatie datum
27-12-2016
Laatst gewijzigd
27-12-2016 14:11
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00795 rv zienswijze kadernota 2018 VRU en tweede wijziging programmabegroting 2016 VRU

16r-00795-rv-zienswijze-kadernota-2018-vru-en-tweede-wijziging-programmabegroting-2016-vru-1.pdf PDF, 18.41 MB

Metadata

Publicatie datum
27-12-2016
Laatst gewijzigd
28-12-2016 22:26
Zichtbaarheid
Openbaar

16.026604 Raad van State inzake beroep niet tijdig beslissen bestemmingsplan Meije 300

16-026604-stukken-inz-beroep-b-j-j-uijterlinde-e-a-inz-niet-tijdig-beslissen-bestemmingsplan-meije-300-web.pdf PDF, 7.5 MB

Metadata

Publicatie datum
27-12-2016
Laatst gewijzigd
27-12-2016 12:53
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00774 rv voorstel wijziging programma 3 Sociaal Domein programmabegroting 2017-2020

16r-00774-rv-voorstel-wijziging-programma-3-sociaal-domein-programmabegroting-2017-2020-1.pdf PDF, 385.94 KB

Metadata

Publicatie datum
27-12-2016
Laatst gewijzigd
27-12-2016 12:33
Zichtbaarheid
Openbaar