Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (68)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16.024481 Nederlandse Vakbond Varkenshouders inzake uitkomsten geurenonderzoek en actieplan vitalisering varkenshouderij

16.024734 Partij voor de Dieren, afdeling Utrecht inzake doneren eenmalige bijdrage per inwoner voor verhuizing vogelopvang

16-024734-partij-voor-de-dieren-afd-utrecht-inz-doneren-eenmalige-bijdrage-per-inwoner-voor-verhuizing-vogelopvang.pdf PDF, 194.88 KB

Metadata

Publicatie datum
29-11-2016
Laatst gewijzigd
29-11-2016 15:33
Zichtbaarheid
Openbaar

16.024580 VNG ledenbrief inzake stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

16-024580-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-aanpak-personen-met-verward-gedrag.pdf PDF, 3.47 MB

Metadata

Publicatie datum
29-11-2016
Laatst gewijzigd
29-11-2016 13:59
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00707 rib ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan begraafplaats Rijnhof

16r-00707-rib-ter-inzage-legging-ontwerpbestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof-merged.pdf PDF, 5.35 MB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2016
Laatst gewijzigd
28-11-2016 15:54
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00714 rv bekrachtigen geheimhouding en vaststellen grondexploitaties 2016 o.a. Defensie-eiland, Snel & Polanen, Kamerik NO en Brediuspark

16r-00714-rv-bekrachtigen-geheimhouding-en-vaststellen-grondexploitaties-2016-merged.pdf PDF, 1.85 MB

Metadata

Publicatie datum
25-11-2016
Laatst gewijzigd
25-11-2016 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar

16.024578 VNG leden brief inzake monitor gemeentelijke watertaken 2016 (voorheen Benchmark rioleringszorg)

16-024578-vng-leden-brief-inz-monitor-gemeentelijke-watertaken-2016-voorheen-benchmark-rioleringszorg.pdf PDF, 6.15 MB

Metadata

Publicatie datum
25-11-2016
Laatst gewijzigd
25-11-2016 13:28
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00708 rib grondprijsbrief 2016

16r-00708-rib-grondprijsbrief-2016-merged.pdf PDF, 314.19 KB

Metadata

Publicatie datum
25-11-2016
Laatst gewijzigd
25-11-2016 12:08
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00731 rib inzake rapport draagvlak- en effectenonderzoek zondagopenstelling Woerden

16r-00731-rib-rapport-draagvlak-en-effectenonderzoek-zondagopenstelling-woerden-merged.pdf PDF, 9.78 MB

Metadata

Publicatie datum
25-11-2016
Laatst gewijzigd
25-11-2016 10:47
Zichtbaarheid
Openbaar

16R.00716 rib AZC locatie De Bleek 1, huisvesting en integratie van statushouders

16r-00716-rib-azc-locatie-de-bleek-1-huisvesting-en-integratie-van-statushouders.pdf PDF, 7.23 MB

Metadata

Publicatie datum
24-11-2016
Laatst gewijzigd
29-11-2016 17:57
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00622 rv vaststellen belastingverordeningen 2017

16r-00622-rv-vaststellen-belastingverordeningen-2017-merged.pdf PDF, 1.97 MB

Metadata

Publicatie datum
24-11-2016
Laatst gewijzigd
24-11-2016 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar