Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (59)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16r 00624 initiatiefrv STERK Woerden plan van aanpak NS-station Woerden Molenvliet

16r-00624-initiatiefrv-sterk-woerden-plan-van-aanpak-ns-station-woerden-molenvliet.pdf PDF, 10.63 MB

Metadata

Publicatie datum
28-10-2016
Laatst gewijzigd
28-10-2016 13:49
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00522 aangepast rv groenvisie bomen langs de Singel (versie 28 oktober)

16r-00522-aangepast-rv-groenvisie-bomen-langs-de-singel-versie-28-oktober-merged.pdf PDF, 7.85 MB

Metadata

Publicatie datum
28-10-2016
Laatst gewijzigd
28-10-2016 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar

16u.23900 vertragingsbericht college inzake beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 m.b.t. moderne ontwikkeling Snellerpoort

16r.00621 rib aanvullende informatie t.b.v. de bijeenkomst verkenning fusie recreatieschappen d.d. 2 november 2016

16r-00621-rib-aanvullende-informatie-tbv-de-bijeenkomst-verkenning-fusie-recreatieschappen-dd-2-november-merged.pdf PDF, 1.59 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 15:40
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00610 rv vaststellen bestemmingsplan Meije 300 te Zegveld

16r-00610-rv-vaststellen-bestemmingsplan-meije-300-te-zegveld-merged.pdf PDF, 4.81 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 16:17
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00651 rib proces bestemmingsplan Meije 300

16r-00651-rib-proces-bestemmingsplan-meije-300-merged.pdf PDF, 1.48 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 16:18
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00605 rv eerste reactie op notitie toekomstvisie Afval Verwerking Utrecht (AVU)

16r-00605-rv-eerste-reactie-op-notitie-toekomstvisie-afval-verwerking-utrecht-avu-merged.pdf PDF, 6.26 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00656 aangepast rv vaststellen toetsingskader investeringsbudget Sociaal Domein

16r-00656-aangepast-rv-vaststellen-toetsingskader-investeringsbudget-sociaal-domein-merged-1.pdf PDF, 7.43 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 15:36
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00619 rib advies Participatieraad Woerden inzake mantelzorgnotitie woerden 2016

16r-00619-rib-advies-participatieraad-woerden-inz-mantelzorgnotitie-woerden-2016-merged.pdf PDF, 597.05 KB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 16:28
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00664 rv vaststellen zienswijze wijziging verordeningen Participatie, Werk en Inkomen (PWI)

16r-00664-rv-vaststellen-zienswijze-wijziging-verordeningen-pwi-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf PDF, 21.45 MB

Metadata

Publicatie datum
27-10-2016
Laatst gewijzigd
27-10-2016 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar