Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (62)

download

Exporteren naar

PDF Excel

15.027471 en 15.027470 Watersportvereniging De Greft open brief inzake reactie op artikel AD d.d. 22 december 2015 inzake toeristenbelasting

15-027471-en-15-027470-watersportvereniging-de-greft-open-brief-inz-reactie-artikel-ad-22-dec-inz-toeristenbelasting.pdf PDF, 126.13 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:59
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027785 VRU verzoek om zienswijze kadernota 2017

15-027785-vru-verzoek-om-zienswijze-kadernota-2017-16.pdf PDF, 923.04 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 12:41
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027785 VRU inzake verzoek om zienswijze kadernota 2017

15-027785-vru-verzoek-om-zienswijze-kadernota-2017.pdf PDF, 923.04 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 12:03
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027231 VNG ledenbrief inzake definitief VNG akkoord op bestuursakkoord verhoogde asielinstroom

15-027231-vng-ledenbrief-inz-definitief-vng-akkoord-op-bestuursakkoord-verhoogde-asielinstroom.pdf PDF, 374.85 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:51
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00794 rib afspraken GroenWest over afbouw koopgarantregeling sociale koopwoningen

15r-00794-rib-afspraken-groenwest-over-afbouw-koopgarantregeling-sociale-koopwoningen-merged.pdf PDF, 241.79 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:56
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027432 burgerbrief reactie op artikel Woerdense Courant d.d. 16 december 2015 inzake uitgifte vrije kavels voor woningen

15-027432-burgerbrief-reactie-op-artikel-wc-16-dec-inz-uitgifte-vrije-kavels-voor-woningen.pdf PDF, 2.2 MB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:57
Zichtbaarheid
Openbaar

15.026958 burgerbrief inzake kostenplaatje mbt Meije 300, zie ook: brief 15.023659 (publicatiedatum 17 november 2015)

15-026958-burgerbrief-inzake-kostenplaatje-mbt-meije-300.pdf PDF, 1.38 MB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000156 Raad van State tussenuitspraak inz. bestemmingsplan recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld, zie ook brief 15.014095 (publicatiedatum 9 juli 2015)

16-000156-rvs-tussenuitspraak-inz-bp-recreatieplas-cattenbroek-en-natuurplas-breeveld.pdf PDF, 101.33 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 12:43
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027253 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake vastgestelde kadernota Odru 2017

15-027253-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-vastgestelde-kadernota-odru-2017.pdf PDF, 11.71 MB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:53
Zichtbaarheid
Openbaar

15.027228 Stichting Meent van de Sluis inzake subsidieaanvraag tbv monument aardbevingen in Groningen

15-027228-st-meent-van-de-sluis-inz-subsidieaanvraag-tbv-monument-aardbevingen-in-groningen.pdf PDF, 525.61 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
05-01-2016 10:50
Zichtbaarheid
Openbaar