Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (62)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16.000974 Stichting Groene Hart en de Groene Buffer inzake visie toekomst polder Bijleveld

16-000974-stichting-groene-hart-en-de-groene-buffer-inz-visie-toekomst-polder-bijleveld.pdf PDF, 25.61 MB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2016
Laatst gewijzigd
19-01-2016 11:50
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000896 ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake privacy WoerdenWijzer

16-000896-artikel-40-vragen-d66-inz-privacy-woerdenwijzer.pdf PDF, 149.6 KB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2016
Laatst gewijzigd
19-01-2016 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000912 VVE De Hertog inzake kritische vragen over verkeer Woerden West (verkeersvisie)

16-000912-vve-de-hertog-inz-kritische-vragen-over-verkeer-woerden-west-verkeersvisie.pdf PDF, 599.78 KB

Metadata

Publicatie datum
18-01-2016
Laatst gewijzigd
18-01-2016 16:45
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000897 Stichting Groene Hart inzake zienswijze postzegel bestemmingsplan Meije 300

16-000897-st-groene-hart-inz-zienswijze-postzegel-bestemmingsplan-meije-300.pdf PDF, 108 KB

Metadata

Publicatie datum
18-01-2016
Laatst gewijzigd
18-01-2016 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000835 aanmelding fractieassistent F.J.D. (Florian) Bos van de fractie VVD

16-000835-aanmelding-fractieassistent-f-j-d-bos-van-de-fractie-vvd.pdf PDF, 133.54 KB

Metadata

Publicatie datum
15-01-2016
Laatst gewijzigd
15-01-2016 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

16.00758 Anbo inzake aanbieding rapport "Vinger aan de pols": uitvoering Wmo door gemeente

16-00758-anbo-inz-aanbieding-rapport-vinger-aan-de-pols-uitvoering-wmo-door-gemeente.pdf PDF, 23.71 MB

Metadata

Publicatie datum
14-01-2016
Laatst gewijzigd
14-01-2016 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00825 rib beslissing op bezwaar mbt restafval minicontainers bewoners van de Bergen- en Wijnenbuurt te Woerden

15r-00825-rib-beslissing-op-bezwaar-mbt-restafval-minicontainers-bewoners-van-de-bergen-en-wijnenbuurt-merged.pdf PDF, 682.48 KB

Metadata

Publicatie datum
13-01-2016
Laatst gewijzigd
13-01-2016 17:24
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000701 burgerbrief / advocatenkantoor Van den Heerik inzake zienswijze bestemmingsplan Meije 300 te Zegveld

16-000701-burgerbrief-advocatenkantoor-van-den-heerik-zienswijze-bestemmingsplan-meije-300-te-zegveld.pdf PDF, 3.64 MB

Metadata

Publicatie datum
13-01-2016
Laatst gewijzigd
13-01-2016 17:22
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00001 rib 1e ervaringen inzake geopende en vernieuwde Rijnstraat sinds september 2015

16r-00001-rib-1e-ervaringen-inz-geopende-en-vernieuwde-rijnstraat-sinds-september-2015.pdf PDF, 183.09 KB

Metadata

Publicatie datum
13-01-2016
Laatst gewijzigd
13-01-2016 19:14
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000699 Cliëntenraad Ferm Werk inzake reactie op op de nota beleid Participatie Werk & Inkomen 2016-2017

16-000699-clientenraad-ferm-werk-inz-reactie-op-op-de-nota-beleid-participatie-werk-en-inkomen-2016-2017.pdf PDF, 228.77 KB

Metadata

Publicatie datum
13-01-2016
Laatst gewijzigd
13-01-2016 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar