Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (62)

download

Exporteren naar

PDF Excel

15r.00822 rib nieuwe manier van werken bij onafhankelijke cliëntondersteuning in 2016

15r-00822-rib-nieuwe-manier-van-werken-bij-onafhankelijke-clientondersteuning-in-2016-merged.pdf PDF, 398.38 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 11:00
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001166 Raad van State inzake uitspraak in de zaak bestemmingsplan recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld

16-001166-rvs-uitspraak-in-zaak-bp-recreatieplas-cattenbroek-en-natuurplas-breeveld.pdf PDF, 523.58 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2016
Laatst gewijzigd
21-01-2016 14:39
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001171 ex artikel 40 vragen RvO van Inwonersbelangen en de VVD inzake informatievoorziening jeugdzorg

16-001171-artikel-40-vragen-van-inwonersbelangen-en-vvd-inz-informatievoorziening-jeugdzorg.pdf PDF, 402.92 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2016
Laatst gewijzigd
21-01-2016 14:40
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00007 rv onderzoek naar berichtgeving rondom voormalig wethouder Duindam

16r-00007-rv-onderzoek-naar-berichtgeving-rondom-voormalig-wethouder-duindam-merged.pdf PDF, 459.74 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00014 rib stand van zaken implementatie Vennootschapsbelasting gemeente Woerden

16r-00014-rib-stand-van-zaken-implementatie-vennootschapsbelasting-gemeente-woerden.pdf PDF, 131.11 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 16:28
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00809 rib thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen

15r-00809-rib-thuisbezorgen-van-reisdocumenten-en-rijbewijzen.pdf PDF, 105.05 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 14:22
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00004 rib beantwoording ex artikel 40 RvO vragen LijstvanderDoes inzake vervangen kliko's

16r-00004-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-lijstvanderdoes-inz-vervangen-klikos-merged.pdf PDF, 114.48 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 16:23
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001130 Zonnemarkt inzake mogelijkheden voor zonnepanelen collectief in Woerden

16-001130-zonnemartk-inz-mogelijkheden-voor-zonnepanelen-collectief-in-woerden.pdf PDF, 108.48 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001132 VNG ledenbrief inzake ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2015-2018

16-001132-vng-ledenbrief-inz-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-sociale-werkvoorziening-2015-2018.pdf PDF, 489.21 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2016
Laatst gewijzigd
20-01-2016 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

16.000999 Watersportvereniging De Greft inzake kopie mail en artikel AD aan wethouder Stolk over toeristentaks

16-000999-watersportvereniging-de-greft-inz-kopie-mail-en-artikel-ad-aan-wethouder-stolk-over-toeristentaks.pdf PDF, 1.21 MB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2016
Laatst gewijzigd
19-01-2016 17:15
Zichtbaarheid
Openbaar