Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (62)

download

Exporteren naar

PDF Excel

16r.00002 rib beroep tegen provinciaal inpassingsplan geluidswal Veldhuizen

16r-00002-rib-beroep-tegen-provinciaal-inpassingsplan-geluidswal-veldhuizen-merged.pdf PDF, 96.5 KB

Metadata

Publicatie datum
27-01-2016
Laatst gewijzigd
27-01-2016 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00027 rib reactie op brief participatieraad en cliëntenraad ferm werk n.a.v. rv participatie, werk en inkomen

16r-00027-rib-reactie-op-brief-participatieraad-en-clientenraad-ferm-werk-nav-rv-participatie-werk-en-inkomen-merged-1.pdf PDF, 95.63 KB

Metadata

Publicatie datum
27-01-2016
Laatst gewijzigd
27-01-2016 15:13
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00031 rib resultaatafspraken Ferm Werk 2016

16r-00031-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2016-merged.pdf PDF, 208.77 KB

Metadata

Publicatie datum
27-01-2016
Laatst gewijzigd
27-01-2016 15:15
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001283 Raadslid.nu en IMI inzake rapport raadslid en burgerkracht

16-001283-raadslid-nu-en-imi-inz-rapport-raadslid-en-burgerkracht.pdf PDF, 13.22 MB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 10:58
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00005 rv kadernota 2017 en ontwerp beleidsplan VRU 2016-2019

16r-00005-rv-kadernota-2017-en-ontwerp-beleidsplan-vru-2016-2019-merged-2.pdf PDF, 3.22 MB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 17:21
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001306 Ernst & Young Accountants LLP inzake boardletter tussentijdse controle jaarrekening gemeente Woerden 2015

16-001306-a-versie-ey-inz-boardletter-tussentijdse-controle-jaarrekening-gemeente-woerden-2015.pdf PDF, 182.38 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 13:42
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00017 rib stand van zaken Defensie-eiland

16r-00017-rib-stand-van-zaken-defensie-eiland-merged.pdf PDF, 766.24 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 11:02
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001172 ex artikel 40 vragen RvO van Inwonersbelangen inzake bouwlocaties Harmelen

16-001172-ex-artikel-40-vragen-van-inwonersbelangen-inz-bouwlocaties-harmelen.pdf PDF, 138.65 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 17:29
Zichtbaarheid
Openbaar

16r.00032 rv Rekenkamercommissie rapport in eigen regie - Quickscan privacybeleid bij decentralisaties

16r-00032-rv-rkc-rapport-in-eigen-regie-quickscan-privacybeleid-bij-decentralisaties-merged-2.pdf PDF, 661.97 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 17:24
Zichtbaarheid
Openbaar

16.001428 Rekenkamercommissie inzake handreiking artikel 40 vragen mbt informatieveiligheid

16-001428-rkc-inz-handreiking-artikel-40-vragen-mbt-informatieveiligheid.pdf PDF, 188 KB

Metadata

Publicatie datum
26-01-2016
Laatst gewijzigd
26-01-2016 17:25
Zichtbaarheid
Openbaar