Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
28-01-2016 16r.00008 rv zienswijze concept kadernota 2017 GGD regio Utrecht
Cie Welzijn - Behandelen in vergadering van 10 februari 2016
28-01-2016 16.001585 Advocatenkantoor van den Heerik inzake bezwaar tegen niet tijdig besluiten op verzoek tot wijziging bestemmingsplan Meije 300
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W
28-01-2016 16.001589 burgerbrief inzake handhavingsverzoek tbv pand voorstraat 70 op grond van bestemmingsplan centrum Woerden
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W
28-01-2016 16.001633 ex artikel 40 vragen RvO van het CDA inzake onderzoek begraven en cremeren
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
28-01-2016 15r.00789 rib concept jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2014-2015
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen
27-01-2016 16.001437 burgerbrief inzake verzoek dialoog met bewoners bij keuze nieuwe vlag van Woerden
Cie. Middelen - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
27-01-2016 16.001422 burgerbrief inzake kopie van de Kamervragen over houtrookoverlast
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
27-01-2016 15r.00792 rib organiseren referendum associatieverdrag Oekraïne op 6 april 2016
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
27-01-2016 16r.00022 rib jaarbrief wonen 2015 en prestatieafspraken 2015-2019
Cie. Ruimte - Betrekken bij informatiebijeenkomst 4 februari 2016
27-01-2016 16r.00002 rib beroep tegen provinciaal inpassingsplan geluidswal Veldhuizen
Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 62 documenten)