Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
29-01-2015 15r.00019 rv reactie op regionaal risicoprofiel en wensen tav VRU beleidsplan 2016-2019.pdf
Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering van 11 februari 2015
29-01-2015 15r.00014 rib inzake stelposten en taakstellingen begroting 2015-2018.pdf
Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering van 11 maart 2015
29-01-2015 15r.00028 rv eerste wijziging op de verordening reinigingsheffingen 2015.pdf
Cie. Middelen - Hamerstuk in de raadsvergadering van 19 februari 2015
29-01-2015 15.001729 LOGA inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren.pdf
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
29-01-2015 15r.00038 rv beslissing op bezwaarschrift tegen rb afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan landelijk gebied Woerden, Kamerik en Zegveld.pdf
Cie. Ruimte - Hamerstuk in de raadsvergadering van 19 februari 2015
29-01-2015 15.001786 aanvullende ex artikel 40 vragen RvO van D66 over het hondenbeleid.pdf
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
29-01-2015 15.001789 burgerbrief inzake hondenuitrenveld boekentuin in wijk Snel en Polanen.pdf
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
29-01-2015 15.001711 burgerbrief inzake hondenuitlaatplek boekentuin in wijk Snel en Polanen.pdf
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
29-01-2015 15r.00033 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO van D66 over het nieuwe hondenbeleid.pdf
Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen
29-01-2015 15.001691 burgerbrief inzake krantenartikel Volkskrant 'dealtjes splijten Montfoort' d.d. 26 januari m.b.t. Meije 300.pdf
Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 68 documenten)