Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (68)

download

Exporteren naar

PDF Excel

15r.00019 rv reactie op regionaal risicoprofiel en wensen tav VRU beleidsplan 2016-2019.pdf

15r-00019-rv-reactie-op-regionaal-risicoprofiel-en-wensen-tav-vru-beleidsplan-2016-2019-merged-1.pdf PDF, 17.46 MB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
12-02-2015 18:24
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00014 rib inzake stelposten en taakstellingen begroting 2015-2018.pdf

15r-00014-rib-inzake-stelposten-en-taaktellingen-begroting-2015-2018-merged.pdf PDF, 1.51 MB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 12:32
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00028 rv eerste wijziging op de verordening reinigingsheffingen 2015.pdf

15r-00028-rv-1e-wijziging-op-de-verordening-reinigingsheffingen-2015-merged.pdf PDF, 169.39 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:24
Zichtbaarheid
Openbaar

15.001729 LOGA inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren.pdf

15-001729-loga-inz-aanpassing-verplaatsingskostenregeling-verhuisplichtige-ambtenaren.pdf PDF, 211.77 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:21
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00038 rv beslissing op bezwaarschrift tegen rb afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan landelijk gebied Woerden, Kamerik en Zegveld.pdf

15.001711 burgerbrief inzake hondenuitlaatplek boekentuin in wijk Snel en Polanen.pdf

15-001711-burgerbrief-inz-hondenuitlaatplek-boekentuin-in-wijk-sp.pdf PDF, 210.37 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

15.001789 burgerbrief inzake hondenuitrenveld boekentuin in wijk Snel en Polanen.pdf

15-001789-burgerbrief-inz-hondenuitrenveld-boekentuin-in-wijk-sp.pdf PDF, 930.7 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

15.001786 aanvullende ex artikel 40 vragen RvO van D66 over het hondenbeleid.pdf

15-001786-aanvullende-art-40-vragen-van-d66-inz-hondenbeleid.pdf PDF, 98.67 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:36
Zichtbaarheid
Openbaar

15.001691 burgerbrief inzake krantenartikel Volkskrant 'dealtjes splijten Montfoort' d.d. 26 januari m.b.t. Meije 300.pdf

15-001691-burgerbrief-inz-krantenartikel-volkskrant-dealtjes-splijten-montfoort-dd-26-jan.pdf PDF, 673.11 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:48
Zichtbaarheid
Openbaar

15r.00033 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO van D66 over het nieuwe hondenbeleid.pdf

15r-00033-rib-beantw-art-40-vragen-d66-over-het-nieuwe-hondenbeleid-merged.pdf PDF, 173.31 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2015
Laatst gewijzigd
29-01-2015 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar