Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (53)

download

Exporteren naar

PDF Excel

14.001397 VNG inzake informatie overgang aansluiting Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) naar onderzoeksraad.pdf

14-001397-vng-informatie-overgang-aansluiting-ckgo-commissie-klokkenluiders-gemeentelijke-overheid-naar-onderzoeksraad.pdf PDF, 100.12 KB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2014
Laatst gewijzigd
31-01-2014 12:48
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00020 rib politie (criminaliteits)cijfers over 2013.pdf

14r-00020-rib-politiecrimininaliteits-cijfers-over-2013-merged.pdf PDF, 487.23 KB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2014
Laatst gewijzigd
31-01-2014 12:46
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00030 rib beleid openbare verlichting.pdf

14r-00030-rib-beleid-openbare-verlichting-merged.pdf PDF, 10.1 MB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2014
Laatst gewijzigd
30-01-2014 14:22
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00034 rib notitie Verbonden Partijen.pdf

14r-00034-rib-notitie-verbonden-partijen-merged.pdf PDF, 358.42 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:55
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00036 rv notitie reserves 2014 incl. aangepaste notitie.pdf

14r-00036-rv-notitie-reserves-2014-merged.pdf PDF, 243.52 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
30-01-2014 13:53
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00016 rv wijzigen legesverordening 2014.pdf

14r-00016-rv-wijzigen-legesverordening-2014.pdf PDF, 123.23 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:42
Zichtbaarheid
Openbaar

14.001215 VRU verzoek reactie op diverse majeure projecten, onderzoeken en kadernota 2015.pdf

14-001215-vru-inz-verzoek-reactie-op-majeure-projecten-onderzoeken-en-kadernota-2015.pdf PDF, 339.02 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:40
Zichtbaarheid
Openbaar

14r.00029 rib beleid begraven en cremeren in Woerden.pdf

14r-00029-rib-beleid-begraven-en-cremeren-in-woerden-merged.pdf PDF, 8.12 MB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:37
Zichtbaarheid
Openbaar

14.001220 buurtprotest tegen besluit kappen drie Esdoorn bomen Dr. Kuyperlaan (W).pdf

14-001220-buurtprotest-tegen-besluit-kappen-drie-esdoornbomen-dr-kuyperlaan-merged.pdf PDF, 1.46 MB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:54
Zichtbaarheid
Openbaar

13r.00447 rib stand van zaken diverse bouwdossiers.pdf

13r-00447-rib-stand-van-zaken-diverse-bouwdossiers.pdf PDF, 166.43 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2014
Laatst gewijzigd
29-01-2014 17:41
Zichtbaarheid
Openbaar