Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-01-2014 14.001397 VNG inzake informatie overgang aansluiting Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) naar onderzoeksraad.pdf
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
31-01-2014 14r.00020 rib politie (criminaliteits)cijfers over 2013.pdf
Cie.Middelen - desgewenst betrekken bij presentatie politiecijfers d.d. 11 februari 2014
30-01-2014 14r.00030 rib beleid openbare verlichting.pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in de cie. Algemeen van 6 of 13 maart 2014
29-01-2014 14r.00034 rib notitie Verbonden Partijen.pdf
Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering van 12 februari
29-01-2014 14r.00036 rv notitie reserves 2014 incl. aangepaste notitie.pdf
Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering van 12 februari 2014
29-01-2014 14r.00016 rv wijzigen legesverordening 2014.pdf
Cie. Middelen - Hamerstuk in de raadsvergadering van 27 februari 2014
29-01-2014 14.001215 VRU verzoek reactie op diverse majeure projecten, onderzoeken en kadernota 2015.pdf
Cie. Middelen - Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
29-01-2014 14r.00029 rib beleid begraven en cremeren in Woerden.pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in Cie. Algemeen van 6 of 13 maart 2014
29-01-2014 14.001220 buurtprotest tegen besluit kappen drie Esdoorn bomen Dr. Kuyperlaan (W).pdf
Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele fracties
29-01-2014 13r.00447 rib stand van zaken diverse bouwdossiers.pdf
Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 53 documenten)