Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
31-01-2013 13.011832 gemeente Geertruidenberg inzake motie onderhandelingsakkoord kabinet, provincies, waterschappen en gemeenten.pdf
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen
31-01-2013 a. 13r.00019 rib inzake quickscan startersleningen (versie 2).pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in de overlegvergadering van 7 februari 2013
31-01-2013 b. 13i.00153 bijlage rib quickscan startersleningen (versie 2).pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in de overlegvergadering van 7 februari 2013
31-01-2013 13.011819 VNG ledenbrief inzake effectief cultuurbeleid.pdf
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen
30-01-2013 b. 12i.04833 bijlage rib evaluatierapport HUP, versie 21-01-2013.pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in de overlegvergadering van 7 februari 2013
30-01-2013 a. 12r.00487 rib evaluatierapport Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) 2012.pdf
Cie. Ruimte - Behandelen in de procedurevergadering van 7 februari 2013
30-01-2013 13r.00024 rib ontbinden samenwerkingsverband Wmo inzake Montfoort, Oudewater en Woerden.pdf
Cie. Welzijn - Gewijzigd: behandelen in de overlegvergadering van 6 maart 2013
29-01-2013 a. 13.011309 burgerbrief inzake aansprakelijkstelling en klacht onveilige situatie Kallameer (geen strooiroute).pdf
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W
29-01-2013 b. 13.011309 bijlage burgerbrief situatieschets Kallameer.pdf
Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen van B&W
24-01-2013 13.011407 motie schijnconstructies arbeidsmigranten van gemeenteraad Westland.pdf
Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 83 documenten)