Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (83)

download

Exporteren naar

PDF Excel

13.011832 gemeente Geertruidenberg inzake motie onderhandelingsakkoord kabinet, provincies, waterschappen en gemeenten.pdf

13-011832-gem-geertruidenberg-inz-motie-onderhandelingsakkoord-kabinet-provincies-waterschappen-en-gemeenten.pdf PDF, 227.09 KB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 15:34
Zichtbaarheid
Openbaar

b. 13i.00153 bijlage rib quickscan startersleningen (versie 2).pdf

13i-00153-bijlage-rib-quick-scan-startersleningen-versie-2-1.pdf PDF, 114.62 KB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 15:32
Zichtbaarheid
Openbaar

a. 13r.00019 rib inzake quickscan startersleningen (versie 2).pdf

13r-00019-rib-inzake-quickscan-startersleningen-versie-2-1.pdf PDF, 64.06 KB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 15:31
Zichtbaarheid
Openbaar

13.011819 VNG ledenbrief inzake effectief cultuurbeleid.pdf

13-011819-vng-ledenbrief-effectief-cultuurbeleid.pdf PDF, 16.64 MB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 15:33
Zichtbaarheid
Openbaar

b. 12i.04833 bijlage rib evaluatierapport HUP, versie 21-01-2013.pdf

12i-04833-bijlage-rib-evaluatierapport-hup-versie-21-01-2013-1.pdf PDF, 237.8 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

a. 12r.00487 rib evaluatierapport Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) 2012.pdf

12r-00487-rib-evaluatierapport-handhavings-uitvoerings-programma-hup-2012-versie-21-01-2013.pdf PDF, 92.95 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

13r.00024 rib ontbinden samenwerkingsverband Wmo inzake Montfoort, Oudewater en Woerden.pdf

13r-00024-rib-ontbinden-samenwerkingsverband-wmo-montfoort-oudewater-woerden.pdf PDF, 80.05 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2013
Laatst gewijzigd
31-01-2013 10:29
Zichtbaarheid
Openbaar

b. 13.011309 bijlage burgerbrief situatieschets Kallameer.pdf

13-011309-bijlage-situatieschets-kallameer.pdf PDF, 803.98 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2013
Laatst gewijzigd
29-01-2013 12:57
Zichtbaarheid
Openbaar

a. 13.011309 burgerbrief inzake aansprakelijkstelling en klacht onveilige situatie Kallameer (geen strooiroute).pdf

13-011309-burgerbrief-inzake-aansprakelijkstelling-en-klacht-onveilige-situatie-kallameer-geen-strooiroute.pdf PDF, 38.15 KB

Metadata

Publicatie datum
29-01-2013
Laatst gewijzigd
29-01-2013 12:56
Zichtbaarheid
Openbaar

13.011407 motie schijnconstructies arbeidsmigranten van gemeenteraad Westland.pdf

13-011407-motie-schijnconstructies-arbeidsmigranten-van-gemeenteraad-westland.pdf PDF, 427.14 KB

Metadata

Publicatie datum
24-01-2013
Laatst gewijzigd
24-01-2013 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar