Overzicht Ingekomen stukken

Let op: Dit is een archiefpagina. Tot voor kort stonden alle ingekomen stukken van de raad op een pagina bij elkaar, dat maakte het zoeken en ordenen lastig. Alles wordt nu overgezet in een nieuwe indeling naar 'Stukken van college aan raad', 'Schriftelijke vragen',  'Ingekomen brieven', 'Samenwerkingsverbanden' en 'Overige ingekomen stukken'. Alles wat nog niet is overgezet, vindt u nu nog op deze pagina. (We werken terug in de tijd, de meest recente stukken zijn al overgezet.)

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (28)

Exporteren naar

PDF Excel

12.001134 brief rkc inz. uitkomsten vooronderzoek uitvoeringsprogramma milieuvisie.pdf

12-001134-brief-rkc-inz-uitkomsten-vooronderzoek-uitvoeringsprogramma-milieuvisie.pdf PDF, 137.06 KB

Metadata

Publicatie datum
30-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:48
Zichtbaarheid
Openbaar

12.001218 vng inzake bestuurlijke afspraken sport en bewegen in de buurt.pdf

12-001218-vng-inzake-bestuurlijke-afspraken-sport-en-bewegen-in-de-buurt.pdf PDF, 86.99 KB

Metadata

Publicatie datum
27-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:47
Zichtbaarheid
Openbaar

12r.00029 rv nieuw lid auditcommissie.pdf

12r-00029-rv-nieuw-lid-auditcommissie.pdf PDF, 101.25 KB

Metadata

Publicatie datum
25-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:31
Zichtbaarheid
Openbaar

12.001074 rib verkoop arsenaal - aangetroffen asbest.pdf

12-001074-rib-verkoop-arsenaal-aangetroffen-asbest.pdf PDF, 128.59 KB

Metadata

Publicatie datum
25-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:59
Zichtbaarheid
Openbaar

12.001072 rib procedurele inrichting nieuwe financiele systematiek.pdf

12-001072-rib-procedurele-inrichting-nieuwe-financiele-systematiek.pdf PDF, 82.05 KB

Metadata

Publicatie datum
25-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:31
Zichtbaarheid
Openbaar

12.001073 rib motie wmo en wsw- participatiebudget stand van zaken januari 2012.pdf

12-001073-rib-motie-wmo-en-wsw-participatiebudget-stand-van-zaken-januari-2012.pdf PDF, 117.24 KB

Metadata

Publicatie datum
25-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:47
Zichtbaarheid
Openbaar

12.000988 brief beëindigen raadlidmaatschap ineke stouthart.pdf

12-000988-brief-beA-indigen-raadlidmaatschap-ineke-stouthart.pdf PDF, 147.46 KB

Metadata

Publicatie datum
24-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:29
Zichtbaarheid
Openbaar

12.001007 rib inzake opvolging aanbevelingen uit onderzoeken raad, rekenkamercommissie en college.pdf

12-001007-rib-rib-inzake-opvolging-aanbevelingen-uit-onderzoeken-raad-rekenkamercommissie-en-college.pdf PDF, 18.94 MB

Metadata

Publicatie datum
24-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:30
Zichtbaarheid
Openbaar

12.000867 rib verkoop arsenaal.pdf

12-000867-rib-verkoop-arsenaal.pdf PDF, 172.48 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:58
Zichtbaarheid
Openbaar

12.000824 uitgevoerde quick scan uitvoering asbesttaken 2010.pdf

12-000824-uitgevoerde-quick-scan-uitvoering-asbesttaken-2010.pdf PDF, 133.55 KB

Metadata

Publicatie datum
20-01-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 12:28
Zichtbaarheid
Openbaar