Overzicht Ingekomen stukken

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
30-01-2012 12.001134 brief rkc inz. uitkomsten vooronderzoek uitvoeringsprogramma milieuvisie.pdf
Voor kennisgeving aannemen
27-01-2012 12.001218 vng inzake bestuurlijke afspraken sport en bewegen in de buurt.pdf
Voor kennisgeving aannemen
26-01-2012 12.001061 a-versie inz. a-versie inzake vragen risicosituatie treinen bij viaduct a12.pdf.pdf
Ter afdoening in handen stellen van B&W
25-01-2012 12r.00029 rv nieuw lid auditcommissie.pdf
Behandelen bij agendapunt 7 H-2 in de raadsvergadering van 26 januari 2012
25-01-2012 12.001074 rib verkoop arsenaal - aangetroffen asbest.pdf
Desgewenst betrekken bij de aangekondigde motie inzake onderzoek vastgoedbeleid in de raadsvergadering van 26 januari 2012
25-01-2012 12.001072 rib procedurele inrichting nieuwe financiele systematiek.pdf
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2012 12.001073 rib motie wmo en wsw- participatiebudget stand van zaken januari 2012.pdf
Voor kennisgeving aannemen
24-01-2012 12.000976 a-versie brief inz. aandacht dierenwelzijnsbeleid woerden.pdf
Desgewenst betrekken bij agendapunt 9 in de raadsvergadering van 26 januari 2012
24-01-2012 12.000988 brief beëindigen raadlidmaatschap ineke stouthart.pdf
Voor kennisgeving aannemen
24-01-2012 12.001007 rib inzake opvolging aanbevelingen uit onderzoeken raad, rekenkamercommissie en college.pdf
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 45 documenten)