Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
16-09-2019 19.087360 brief naar omwonenden inzake besluit parkeersituatie westdampark-oostsingel
voor kennisgeving aannemen
16-09-2019 19.0874465 vng ledenbrief cao ontslagcommissie
voor kennisgeving aannemen
12-09-2019 19r.00572 raadsvoorstel inzake horecabeleidskader
Doorgeleiden naar agendacommissie
12-09-2019 19r.00698 raadsinformatiebrief inzake uitstel aanlevering programmabegroting 2020-2023
voor kennisgeving aannemen
11-09-2019 19.087202 dorpsplatform zegveld zienswijze inzake bestemmingsplan lindehoeve, hoofdweg 80, zegveld
Desgewenst betrekken bij raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Lindehoeve Zegveld (politieke avond 12 september 2019)
11-09-2019 19.086993 burgerbrief inzake aandacht voor gezondheidsrisico's 5g - recht van gemeenten mbt plaatsing telecommastern
voor kennisgeving aannemen
11-09-2019 19r.00642 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 vragen fractie bakker inzake klachten samen veilig (save)
voor kennisgeving aannemen
10-09-2019 19.087083 burgerbrief inzake hoe vergroot je de kloof tussen de burger en de overheid
overlaten aan individuele fracties
10-09-2019 19.087077 st. antonius ziekenhuis zienswijze inzake advisering gebiedsontwikkeling woerden (structuurvisie middelland)
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
10-09-2019 19.087082 art. 42 vragen sp inzake financiële tegemoetkoming vaticaan kerk sint-bonaventura
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 28 documenten)