Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
14-02-2020 20r.00062 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42-vragen CDA inzake oplevering resultaten haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes
Voor kennisgeving aannemen
14-02-2020 19r.00653 raadsinformatiebrief haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes Zegveld en Harmelen
Voor kennisgeving aannemen
14-02-2020 20r.00022 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42-vragen CDA inzake budget 650 jaar stadsrechten Woerden
Voor kennisgeving aannemen
13-02-2020 20r.00055 aangepast raadsvoorstel notitie investeringsplanning en autoriseren investeringskredieten kalenderjaar 2020
Behandelen op de Politieke avond van 20 februari
13-02-2020 20r.00107 Raadsinformatiebrief inzake startnotitie standplaatsenbeleid en venten
Voor kennisgeving aannemen
12-02-2020 20r.00109 Raadsvoorstel inzake zienswijze op kaderbrief 2021 Ferm Werk
Betrekken bij politieke avond 20 februari 2020
12-02-2020 20r.00190 Raadsvoorstel inzake controleverordening en controleprotocol accountantscontrole op de jaarrekening 2019
Doorgeleiden naar agendacommissie
12-02-2020 20.002822 Bestuurlijk Platform Groene Hart inzake onderzoek bodem, water en landgebruik en advies provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit
Ter afdoening in handen stellen van het college
12-02-2020 20.002714 Burgerbrief inzake reconstructie Boerendijk - Jozef Israëlslaan Woerden
Ter afdoening in handen stellen van het college
12-02-2020 20.002826 Art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake aanpassen APV vuurwerkverkoop op 31 december
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 39 documenten)