Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
16-01-2019 19r.00007 raadsvoorstel Zienswijzen kadernota 2020 en regionaal risicoprofiel 2020-2023 VRU (Veiligheidsregio Utrecht)
Behandelen in de raadsvergadering van 31 januari 2019 (hamerstuk)
16-01-2019 18r.00821 rib Beantwoording art. 42-vragen Fractie Bakker over verkeersslachtoffers
Voor kennisgeving aannemen
16-01-2019 18r.00825 rib Beantwoording art. 42-vragen LijstvanderDoes over veiligheid op 's-Gravensloot
Voor kennisgeving aannemen
16-01-2019 19r.00002 rib Algemene uitkering gemeentefonds
Voor kennisgeving aannemen
16-01-2019 19r.00003 rib Beoordeling begroting 2019
Voor kennisgeving aannemen
14-01-2019 19.000555 concept nota van beantwoording over zienswijzen m.b.t. 2e partiële herziening prs en prv
14-01-2019 19.000610 VNG ledenbrief - Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
Voor kennisgeving aannemen
14-01-2019 19.000650 Netwerk Right to Challenge inzake Routeplanner Right to Challenge
Voor kennisgeving aannemen
14-01-2019 19.000694 Provincie Utrecht inzake koninklijk besluit herbenoeming burgemeester V.J.H. Molkenboer
Voor kennisgeving aannemen
14-01-2019 19.000740 gemeente Meijerijstad inzake motie kinderpardon
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 23 documenten)