Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
19-07-2019 19.084355 Stichting Klasse inzake voorstel tot benoeming lid van de Raad van Toezicht
Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
19-07-2019 19.083811 schriftelijke vragen art. 42 van de SP inz. zorggeld naar winst zorginstelling in plaats van naar zorg
Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
17-07-2019 19r.00536 raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80 Zegveld)
Doorgeleiden naar de agendacommissie
17-07-2019 19.084035 burgerbrief zienswijze inzake westelijke ontsluiting - brug Oude Rijn
Ter afdoening in handen stellen van B&W
17-07-2019 19.084092 brief gemeente Culemborg aan minister BZK inzake noodzaak aanpassing rekenmethode accres algemene bijdrage
Ter afdoening in handen stellen van B&W
17-07-2019 19.084098 VNG ledenbrief 19-055 - wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Ter afdoening in handen stellen van B&W
17-07-2019 19.084099 VNG ledenbrief 19-056 - stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
Ter afdoening in handen stellen van B&W
17-07-2019 19.084043 schriftelijke vragen art. 42 van Inwonersbelangen inzake Dorpeldijk Harmelen
Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
17-07-2019 19.084171 schriftelijke vragen art. 42 van Fractie Bakker inzake Samen Veilig (SAVE) verzwijgt klachten voor gemeente Utrecht
Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren
17-07-2019 19.083811 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van de SP inzake zorggeld naar winst zorginstelling in plaats van naar zorg
Ter afdoening in handen stellen van B&W en de raad informeren

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 63 documenten)