Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
22-03-2019 19r.00198 rv invulling rekenkamerfunctie
Doorgeleiden naar agendacommissie
21-03-2019 19.006016 brief stichting hofstede batestein inzake jaarverslag 2018
Voor kennisgeving aannemen
20-03-2019 19r.00180 rv omgevingsagenda woerden
Behandelen op de Politieke avond van 11 april 2019
20-03-2019 19r.00134 rv vaststellen ontwerp-begroting avu 2020 en begrotingswijziging 2019
Doorgeleiden naar de agendacommissie
20-03-2019 19.006093 art. 42 vragen cda inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
20-03-2019 19.006094 art. 42 vragen cusgp inzake wijziging productgroepen sociaal domein
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
20-03-2019 19r.00095 rib evaluatie koeiemart 2018
Voor kennisgeving aannemen
20-03-2019 19r.00121 rib maatregelen die worden genomen om het veiligheidsgevoel te vergroten rondom winkelcentrum tournoysveld
Voor kennisgeving aannemen
20-03-2019 19r.00210 rib beantwoording art. 42 vragen cusgp woningbouw kamerik
Voor kennisgeving aannemen
20-03-2019 19r.00229 rib beantwoording art. 42 vragen progressief woerden cultuurhistorie en ecologie op gespannen voet in de singel
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 10 van 53 documenten)