Overzicht Ingekomen stukken

info

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel
03-07-2020 20.012978 Art. 42-vragen CU-SGP inzake afvalbeleid voor grote gezinnen
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
01-07-2020 20.012620 burgerbrief inzake gemeentefinancie╠łn en de coronacrisis mbt brug woerden-west.PDF
Overlaten aan individuele fracties
01-07-2020 20.012621 burgerbrief inzake Aanleg wandelpad in de singel langs kerkhoven aan de Hoge Wal.PDF
Overlaten aan individuele fracties
01-07-2020 20.012597 burgerbrief inzake Bezwaar reconstructie Leidsestraatweg ter hoogte van nr. 90
Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
01-07-2020 20.012633 VNG Ledennieuwsbrief inzake coronacrisis
Voor kennisgeving aannemen
01-07-2020 20.012635 VNG ledenbrief inzake bekendmaking resultaten ledenraadpleging
Voor kennisgeving aannemen
01-07-2020 20R.00530 raadsinformatiebrief inzake Vastgestelde PFAS-norm voor Gemeente Woerden
Voor kennisgeving aannemen
01-07-2020 20R.00642 raadsinformatiebrief inzake Project Verbetering Meijekade
Voor kennisgeving aannemen
01-07-2020 20R.00687 raadsinformatiebrief inzake beantwoording art. 42 vragen Fractie Bakker inzake verwijderen van verouderde rioleringen
Voor kennisgeving aannemen

Overzicht pagina's

( 1 - 9 van 9 documenten)