Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Gemeente Woerden

Welkom op de website van de gemeenteraad van Woerden. Hier vindt u informatie over de rol en taken van de gemeenteraad. Tevens treft  u de aan de raad gerichte stukken, agenda's, (audio)verslagen, vergaderstukken en nieuwsberichten aan.

Met ingang van 21 december 2016 vergaderen de gemeenteraad en raadscommissies in het vergadercentrum in het pand De Bleek 7.

Op deze website kunt u ook de Politieke avond en raadsvergaderingen live volgen, als streaming audio. Desondanks kan het voorkomen dat de live verbinding om technische redenen niet beschikbaar is.

Direct na afloop vindt u alle audioverslagen terug in het archief. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt, die bij de desbetreffende vergadering wordt gepubliceerd.

U kunt zich ook aanmelden voor een e-mailabonnement, waarmee u een bericht ontvangt indien er een voor u relevant document op de website is geplaatst. Zie verder het daarvoor bestemde tabblad.