Reageren op voorstel brug Woerden-West

22 september 2020

Brug Woerden-West: Mogelijkheden om te reageren.

Uit de vier mogelijke locaties voor een brug over de Oude Rijn kiest het college van burgemeester en wethouders voor de Rembrandtbrug. Maar het besluit of er een brug komt en welke dat is, is aan de gemeenteraad. Voor de zomer hebben een aantal betrokken participatiegroepen al de gelegenheid gehad hun mening mee te geven aan de raad. Nu kunt u dat ook doen.

De raad behandelt het voorstel op de politieke avond van donderdag 1 oktober. Op die avond kunnen raadsleden nog informatie verzamelen over het voorstel en gaan zij met elkaar in debat. Het definitieve besluit valt nog niet, dat gebeurt (hoogstwaarschijnlijk) tijdens de raadsvergadering op 15 oktober.

Wilt u uw mening over de brug Woerden-West meegeven aan de raad?

Dat kan op drie manieren:

  1. Schrijf een mail/brief aan de raad via raadsgriffie@woerden.nl. Uw ingekomen brief wordt (geanonimiseerd) geplaatst op deze website zodat raadsleden en andere geïnteresseerden deze kunnen lezen. Mail uw reactie bij voorkeur vóór 1 oktober, dan kan de raad uw reactie meewegen in het debat.
  2. U kunt uw mening pitchen op 1 oktober als inspreker bij de vergadering. Omdat er mogelijk veel insprekers zijn, krijgt iedereen maximaal 3 minuten de tijd. Wilt u komen pitchen? Meld u dan vooraf aan via raadsgriffie@woerden.nl.
  3. U kunt een videoboodschap insturen aan de raad die wij vertonen op 1 oktober. Uw video mag maximaal 3 minuten duren. Wij plaatsen de video ook op deze website zodat raadsleden en andere geïnteresseerden deze terug kunnen kijken. U kunt de video mailen naar raadsgriffie@woerden.nl.

 Meer weten over het project? Bij de agenda van de politieke avond van 1 oktober vindt u het raadsvoorstel. Dit kan u helpen uw reactie voor te bereiden. U kunt ook terecht op de site van het project: www.brugwoerdenwest.nl

 ReactiemogelijkhedenBrugWoerdenWest-KLEIN

Let op: in verband met corona is de publieke tribune van de raad gesloten. U kunt de vergaderingen van 1 oktober en 15 oktober dus niet live bijwonen, beide avonden worden wel live uitgezonden. Insprekers zijn uiteraard wel welkom in de raadzaal om hun verhaal te doen (inspreken over de burg kan alleen op 1 oktober).

Terug