VACATURE: De rekenkamercommissie zoekt 2 leden en 1 voorzitter

De Rekenkamercommissie Woerden heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke positie de gemeenteraad te adviseren over het door de gemeente gevoerde bestuur. Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover. De rekenkamercommissie verricht onderzoek dat resulteert in producten (zoals rapporten, brieven en informatiebijeenkomsten) die de raad ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende rol. Het onderzoek is gericht op “het trekken van lessen” en het in positie brengen van de raad.

Geïnteresseerd en benieuwd wat jij kunt bijdragen? Bekijk dan de volledige vacature.

  • 01 mei 2019
Terug