Overzicht van nieuwsberichten 2016

Gast van de Raad 24 november 2016 18 november 2016

Afbeelding:Gast van de Raad 24 november 2016

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Hoe verloopt een vergadering? Wilt u antwoord op deze vragen. Meld u dan via: raadsgriffie@woerden.nl onder vermelding van 'aanmelding gast van de raad', uw naam en telefoonnummer.

Behandeling raadsvoorstel AZC in Woerden uitgesteld 08 september 2016

Het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt is de afgelopen maanden gedaald. Het COA bekijkt daarom opnieuw hoeveel opvangplekken en locaties voor vluchtelingenopvang (AZC’s) binnen Nederland nodig zijn. Regionale besluitvorming hierover vindt pas eind september plaats. Zonder besluit is het gesprek in de raadsvergadering van 29 september nog niet zinvol. Dat is voor de gemeenteraad van Woerden aanleiding om de behandeling van het raadsvoorstel over de mogelijke vestiging van een AZC in Woerden aan De Bleek 1 aan te houden. Het voorstel wordt dus niet in de vergadercyclus van september besproken.

Gast van de Raad 08 september 2016

Afbeelding:Gast van de Raad

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Hoe verloopt een vergadering? Wilt u antwoord op deze vragen. Meld u dan via: raadsgriffie@woerden.nl onder vermelding van 'aanmelding gast van de raad', uw naam en telefoonnummer.

Zomerreces - tot september geen raadsactiviteiten 01 juli 2016

Op donderdag 30 juni vergaderde de gemeenteraad voor de laatste maal voor de zomerperiode. Tot september vinden er geen raadsactiviteiten plaats.

Gast van de Raad op 23 juni 31 mei 2016

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Hoe verloopt een vergadering? Waarover praat de raad? Wilt u antwoord op deze vragen. Meld u dan aan als Gast van de Raad op 23 juni a.s.

Aanbieden eindrapport onderzoek naar "kwestie Duindam" op 20 april 13 april 2016

Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 20 april, 20.30 uur, biedt de begeleidingscommissie het eindrapport inzake het onderzoek naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het aftreden van wethouder Duindam aan de gemeenteraad aan. Lees verder.

Kort verslag van de raadsvergadering van 24 maart 25 maart 2016

Gisteren sprak de gemeenteraad uitgebreid over het proces en enkele uitgangspunten inzake de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Lees verder voor een korte impressie van de raadsvergadering.

Kort verslag van de raadsvergadering van 18 februari 2016 19 februari 2016

Afgelopen donderdag benoemde de raad Hans Haring tot wethouder. Daarnaast sprak de raad over de gemeenschappelijke regeling GGDrU en een motie inzake en proef met het chippen van kliko's. Lees hier verder voor een korte impressie van de vergadering.

Kort verslag van de raadsvergadering van 28 januari 2016 29 januari 2016

De raad vergaderde 28 januari onder meer over de startnotitie verkeersvisie en de beleidsnota Participatie, Werk en Inkomen. Vervolgens kwamen twee moties aan de orde, één over het verhogen van het aantal koopzondagen en één over een inwonerspeiling over vuurwerkvrije zones tijdens het Oekraïne-referendum. Benieuwd naar de besluitvorming? Lees dan verder.

Korte impressie commissievergaderingen 15 januari 2016

Deze week hebben de drie raadscommissies voor het eerst in 2016 vergaderd. Lees hier verder voor een korte impressie daarvan. Het betreft een selectie van de besproken onderwerpen, de gehele vergadering is via het audioverslag terug te luisteren.