Overzicht van nieuwsberichten 2014

Gemeenteraad zoekt lid Rekenkamercommissie 22 december 2014

De gemeenteraad zoekt een nieuw lid voor de Rekenkamercommissie.

Voortzetting commissie Ruimte op 15 december, 19.30 uur 09 december 2014

De vergadering van de commissie Ruimte van 4 december is geschorst tot maandag 15 december, 19.30 uur.

Cursus Ja! Ik wil in de gemeenteraad 13 november 2014

Veel Woerdenaren zijn al betrokken bij hun stad. Bij hun dorpskern, bij hun wijk, bij hun straat. Veel Woerdenaren zien om zich heen dingen gebeuren waarvan ze denken: ‘Dat kan anders, dat kan beter. Woerden kan beter anders.’ Bent u zo’n betrokken Woerdenaar? Dan is de gemeenteraad voor u dé plek om aan de slag te gaan.

Begrotingsraad vangt om 17.00 uur aan 23 oktober 2014

De raadsvergadering van 30 oktober, waarin de programmabegroting 2015 wordt behandeld, start om 17.00 uur. Na de eerste termijn van de raad (politieke beschouwingen, maximaal 10 minuten spreektijd per fractie) zal de vergadering voor dinerpauze worden geschorst.

Inspreken bij de Begrotingsbehandeling 02 oktober 2014

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de begrotingsbehandeling op woensdag 15 oktober? Kijk dan verder.

Bespreking Bestuursrapportage 2014 tijdens raadsvergadering 25 september 18 september 2014

De bespreking van de Bestuursrapportage 2014 vindt rechtstreeks plaats in de raadsvergadering van 25 september 2014. Er vindt dus geen commissiebehandeling plaats.

Commissie Middelen van 17 september gaat niet door 04 september 2014

Omdat er binnen de daartoe gestelde termijn in de Verordening op de raadscommissies 2012 geen bespreekpunten voor de commissievergadering Middelen van 17 september zijn aangeleverd, heeft geen doorgang.

Geen kaderoverleg programmabegroting op 4 september 28 augustus 2014

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt tijdens de raadsvergadering van 4 september GEEN kaderoverleg programmabegroting 2015 plaats. De Programmabegroting 2015 wordt in de raadsvergadering van 25 september aan de raad aangeboden. In de vergadercyclus van oktober bespreekt de raad de Programmabegroting.

Agenda commissies Welzijn en Ruimte gepubliceerd 28 augustus 2014

De agenda's van de vergaderingen van de commissies Welzijn en Ruimte van 10 en 11 september zijn gepubliceerd.