Thema-avond 11 maart 2021 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • -

  Sessie 1

  Digitale vergaderzaal
  vergroten verkleinen laden...
 • In de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA (20R.01208) over samenwerking tussen Ferm Werk en lokale werkgevers en organisaties geeft het college aan een themabijeenkomst te willen organiseren over dit onderwerp. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Naast de reguliere besluitvormingsprocedure met betrekking tot de bestemmingsplannen Snellertpoort en Snel en Polanen (voorzien op de Politieke Avond van 15 april), vindt vanavond een themabijeenkomst plaats. Hierin zal o.a. worden toegelicht hoe de plannen tot stand zijn gekomen en welke invloed de raad hier op kan uitoefenen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • -

  Sessie 2

  Digitale vergaderkamer
  vergroten verkleinen laden...
 • Midden mei begint de participatie en communicatie warmtevisie. Dit plan wordt besproken met de werkgroep. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens deze raadswerkgroep staan we stil bij het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16. Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is onderdeel van het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). Via een presentatie wordt duidelijk gemaakt wat het IRP precies is. We staan stil bij de volgende vragen:

  Welke status heeft het IRP?

  Wat staat er op hoofdlijnen in de conceptstukken?

  Wat betekent dit voor de gemeente Woerden?

   

  Het concept ontwerp IRP is ter consultatie met het college gedeeld. Eind maart zal het document tevens ter consultatie met de gemeenteraad worden gedeeld. Na de zomer wordt het IRP ter besluitvorming aan colleges en gemeenteraden voorgelegd. Tijdens de raadswerkgroep besteden we, naast de inhoudelijke behandeling van het IRP, aandacht aan de visie van het college op het document. Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

   

  Agenda:

  Presentatie over status en voorlopige inhoud van het concept ontwerp IRP (30 minuten)

  Toelichting op de visie van het college op het IRP (15 minuten)

  Ruimte voor vragen en/ of opmerkingen (45 minuten)

  vergroten verkleinen laden...