Thema-avond 20 mei 2020 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Eind maart heeft de rekenkamercommissie Woerden haar jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 met de gemeenteraad gedeeld. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst zal de rekenkamercommissie de jaarstukken en de lopende onderzoeken nader toelichten en desgewenst vragen beantwoorden.

  vergroten verkleinen laden...
 • De themabijeenkomst Casemanagement is georganiseerd in navolging van de themabijeenkomst over de inkoop van Jeugd en Wmo (november 2019). Tijdens de themabijeenkomst Casemanagement wordt u geïnformeerd over de werking van het casemanagement bij WoerdenWijzer, over de indeling van de teams, worden enkele feiten en cijfers gepresenteerd en wordt u op digitale wijze meegenomen in de systematiek van casemanagement.

  Let op!: We zullen gebruik maken van Mentimeter en Kahoot. We vragen daarom of u een smartphone bij de hand wil houden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Eind 2019 is gestart met het proces om te komen tot een stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied. Na de analysefase, de bouwstenen, scenario’s en bespreking hiervan in participatiemomenten wordt nu het voorkeursmodel voor de ontwikkeling gepresenteerd. Met de keuze voor het voorkeursmodel wordt een aantal bouwstenen vastgelegd; daarmee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling. Het voorkeursmodel wordt, na besluitvorming, in de komende periode uitgewerkt tot een stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied. De wethouder en het projectteam gaan aan de hand van een presentatie met de raadsleden in gesprek over de bouwstenen en het voorkeursmodel.   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Via TEAMS, agenda is met de e-mail van 14 mei naar de werkgroepleden gestuurd.

  vergroten verkleinen laden...