Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • -

  SESSIE 1

  Digitale vergaderlocatie 1
  vergroten verkleinen laden...
 • In Woerden start binnenkort het 'Logeerhuis'. Mirjam Bijlenga geeft hierover een presentatie aan de raad. Dunja van Kleef, mantelzorgconsulent bij WoerdenWijzer, geeft bredere informatie over het mantelzorgbeleid in de gemeente Woerden.

  vergroten verkleinen laden...
 • In overleg met het college geeft Ferm Werk graag een presentatie aan de raad om de raad te informeren over de afhandeling van de moties ‘Meters maken’ en ‘Samen oplossingen bieden voor leren werken’. Ferm Werk gaat vervolgens graag in gesprek met de raad over de afhandeling van deze moties.

  vergroten verkleinen laden...
 • Medewerkers van het sociaal domein geven een presentatie over de ontwikkelingen rondom de Jeugdwet in Woerden om zo meer inzicht te geven in de feiten en cijfers van deze wet.
  Eerst wordt het kader geschetst: wat is de grote lijn en welke projecten lopen er in Woerden? Een aantal maatschappelijke partners heeft een filmpje opgenomen om hun werk toe te lichten. Vervolgens wordt ingegaan op de implementatie van casemanagement in het Jeugd- en Gezinsteam. Welke principes liggen daaraan ten grondslag? Ten slotte wordt gekeken naar de feiten en cijfers. Over wat voor aantallen en verwijzers hebben we het nu? Welke producten en kosten hangen daaraan vast? En hoe willen we deze cijfers beïnvloeden?

  Een deel van de presentatie van vanavond bestaat uit een filmpje. Deze is hier online te bekijken. 

  Sprekers op deze avond zijn Anniek van der Ploeg, senior beleidsadviseur jeugd, Erie Haak, implementatiebegeleider jeugd en Pepijn van de Burgt, manager Jeugd- en Gezinsteam.

  vergroten verkleinen laden...
 • -

  SESSIE 2

  Digitale vergaderlocatie 2
  vergroten verkleinen laden...
 • 20.00 uur – 20.15 uur Stand van zaken gemeentelijke omgevingsvisie door Erin Tselekis 

  20.15 uur – 21.00 uur Groen en Landschap in regionaal verband (U16) door Inès Wesselingh & George Becht 

  21.00 uur – 21.15 uur Groene Hart als NOVI-gebied door Symke Haverkamp

  21.15 uur – 21.30 uur Vragen, opmerkingen en rondvraag 

  vergroten verkleinen laden...
 • 21:30 -  22:15 Roland Vink van Stedin geeft toelichting op de mogelijkheden en beperkingen van het huidige elektriciteitsnetwerk voor zon op dak, zonnevelden en windturbines

  22:15 - 23:00 Informeren inhoudelijke keuzes in concept afweginskader

  vergroten verkleinen laden...