vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Om participatie op decentraal niveau te versterken, ligt een aanpassing van de Gemeentewet voor die de regeling over de inspraakverordening moet uitbreiden naar een inspraak- en participatieverordening. Tim op ’t Hoog is beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK en bij Democratie in Actie. Hij vertelt over de achtergrond van deze wijziging en wat dat betekent voor Woerden. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op het uitdaagrecht (‘right to challenge’) dat hiermee meer wettelijke basis krijgt. Hij zal ingaan op vragen als: Wat is het? Is het verplicht? Wat zijn argumenten voor of tegen?

    vergroten verkleinen laden...
  • Op verzoek van de raad werkt de gemeente aan een afwegingskader over participatie. In deze interactieve sessie gaan de raadsleden met elkaar ingesprek over dit kader. Wat moet het de raad zelf brengen? In het bijzonder staan we stil bij de verhouding tussen participatie en de volksvertegenwoordigende rol van de raad.

    NB. Tijdens de interactieve sessie wordt ook in kleinere subgroepjes gewerkt daardoor is het niet mogelijk alle onderdelen van de avond uit te zenden.

    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)