Presidium 13 november 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Een van de bouwstenen voor een strategisch communicatieplan zijn de kernwaarden van de gemeenteraad. Onze raadscommunicatieadviseur heeft gesprekken met bijna alle fracties gevoerd en zal een toelichting geven op de kernwaarden van de gemeenteraad die (haars inziens) uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Doel is (uitsluitend) te bespreken of het proces van de begrotingsbehandeling (stellen van technische vragen, begrotingsmarkt, begrotingscommissie, vergaderorde begrotingsraad) goed is ingericht.
  vergroten verkleinen laden...
 • Uitgangspunten vergaderschema 2020:
  - 3-wekelijks vergaderritme (Politiek, Bijzonder, Raad)
  - 4 vergaderingen presidium
  - 4 vergaderingen auditcommissie
  - 1 week meivakantie
  - start vergaderingen na zomerreces op 10 september (i.v.m. stukken vanuit college)
  - 2 volwaardige vergadercycli na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling
  - Latere en kortere begrotingsbehandeling:
  o meer tijd voor stellen/aanpassen technische vragen na begrotingsmarkt
  o meer tijd voor college voor beantwoording technische vragen
  o twee (niet-parallelle) begrotingscommissies
  o 1 week tussen begrotingscommissies en raadsvergadering

  N.B. het schema kan naar aanleiding van de evaluatie van het vergadermodel nog worden bijgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het presidium wordt gevraagd of de verantwoordingsverslagen akkoord zijn bevonden en kunnen worden gepubliceerd op de DLIS.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college bereidt een kader voor het gebruik van de vergaderzalen (waaronder de raadszaal) voor. Deze is gereed voor bespreking in de volgende presidiumvergadering.

  In aanloop naar dat kader worden de volgende vragen vast aan het presidium voorgelegd:

  - Hoe staat het presidium tegenover het ter beschikking stellen van de raadszaal aan Woerdense maatschappelijke instellingen/organisaties die aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente Woerden?
  - Hoe staat het presidium tegenover het gebruik van de raadszaal door (Woerdense) politieke partijen voor politieke doeleinden?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...