Presidium 05 maart 2015 19:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • laden...
  • Kort geleden hebben de leden Beumers en Breedveld te kennen gegeven hun lidmaatschap van de RKC per 1 april aanstaande te beëindigen. De voorzitter stelt voor om tijdens deze extra vergadering van het Presidium over de ontstane situatie van gedachten te wisselen. Vanaf 19.30 uur zal de voorzitter van de RKC, heer Van der Staaij, in de vergadering aanschuiven.

    Op dit moment zijn er drie vacatures. T.b.v. de invulling van één vacature (ontstaan door het vertrek van de heer Bukkems) zijn afgelopen week gesprekken gevoerd. Vraagpunt is hoe om te gaan met de twee overige vacatures.
    laden...
  • laden...