Politieke avond 30 januari 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • De CDA-fractie, daarin ondersteund door een aantal andere fracties, heeft gevraagd om dit onderwerp te bespreken en heeft daarbij een bespreeknotitie opgesteld. Daarin wordt de commissie gevraagd om zich uit te spreken over twee zaken:

  1. Een verzoek aan de burgemeester om een gesprek (bestaande uit meerdere gesprekken) te voeren met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers (bijvoorbeeld vuurwerkwinkels) ter voorbereiding van het Oud en Nieuw feest van 2020-2021.
  2. Het uitgangspunt om landelijke beleid ten aanzien van een (gedeeltelijk) vuurwerk afsteek- en verkoopverbod af te wachten, en in aanvulling daarop Woerdense beleidsmaatregelen vorm te geven.

  Burgemeester Molkenboer is voor de behandeling uitgenodigd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanleiding

  Ferm Werk heeft aan de gemeente Woerden haar kaderbrief voor 2021 aangeboden. Wethouder Becht en de vertegenwoordiger van de raad in het Algemeen Bestuur van Ferm Werk, mevrouw Van Noort, hebben voorgesteld om de zienswijze op de kaderbrief dit jaar op een andere wijze tot stand te laten komen dan de gebruikelijke wijze, waarbij een concept-zienswijze door het college ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De wens is om dit jaar de zienswijze in samenspraak met raad op te stellen.

  Voorgesteld besluitvormingstraject

  - Politieke avond 30 januari: gesprek college, AB-lid raad en woordvoerders Ferm Werk (commissie) over de uitgangspunten voor de zienswijze op de kaderbrief

  - Politieke avond 20 februari: debat over raadsvoorstel zienswijze kaderbrief (opgesteld na bespreking 30 januari)

  - Raadsvergadering 12 maart: besluitvorming raadsvoorstel zienswijze kaderbrief

  Programma gesprek 30 januari

  1. Wethouder Becht over de kaderbrief algemeen en de plaats van de kaderbrief in de P&C-cyclus van Ferm Werk

  2. Mevrouw Van Noort over de rol en bijdrage van de Woerdense leden in het Algemeen Bestuur van Ferm Werk rond de totstandkoming van de kaderbrief

  3. Eerste reactie commissie op kaderbrief (algemene indruk)

  4. Wethouder Becht en mevrouw Van Noort inzake mogelijke aandachtsgebieden voor de zienswijze

  5. Vervolggesprek met commissie over de uitgangspunten voor de zienswijze

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Bakker (Fractie Bakker) heeft het verzoek gedaan om met de raad te spreken over het onderwerp (in)tolerantie. In de bespreeknotitie wordt de commissie gevraagd om zich uit te spreken over het volgende:

  1. Hoe staan Woerdense politieke partijen tegenover de thema’s tolerantie en intolerantie?
  2. Wil de Woerdense gemeenteraad lokale regels toevoegen aan de landelijke/internationale regels betreffende tolerantie en intolerantie en als dat zo is wat zijn daar voor dan de kaders?
  3. Hoe toetst de Woerdense politiek mbt thema’s die geen grote rol in politieke partijprogramma’s en verkiezingsprogramma’s hebben gespeeld, het draagvlak in de Woerdense samenleving?

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)