vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De adviseurs van adviesbureau Andersson Elffers Felix, de heren Teulings en Ehrismann, stellen zich voor aan de raad en lichten hun rol toe in de strategische heroriëntatie. Onderdeel van het traject is het houden van interviews met de individuele fracties.
  vergroten verkleinen laden...
 • DEBATPUNTEN (geclusterd):

  1. De logica (‘het waarom’) van dit raadsvoorstel
  a. Waarom niet alleen uitvoering wordt gegeven aan de door de raad in april 2019 vastgestelde startnotitie, maar deze nu wordt verbreed met de nodige aanvullende kosten;
  b. Hoe dit raadsvoorstel en de daarbij behorende omgevingsontwikkeling zich verhouden tot:
  • het negatieve advies van het college ten aanzien van de motie ‘Ontwikkeling Barwoutswaarder West en Westelijke Randweg’ tijdens de bespreking van de startnotitie in april 2019
  • het coalitieakkoord;
  c. De mate waarin dit raadsvoorstel voldoet aan de in de startnotitie geformuleerde kaders voor aanvullend onderzoek;
  d. De logica van het argument inzake ‘verkleinen juridische risico’s’
  e. Parallellen tussen dit aanvullend onderzoek (Brug Woerden-West) en de aangenomen ‘Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling’, van 30 juni 2016.

  2. Het kostenvraagstuk
  a. Hoe staan we tegenover het beschikbaar stellen van geld in tranches? Tranche 1: zorg voor transparant en goed vergelijkbaar overzicht van de brugvarianten inclusief Rembrandtbrug. Vervolgens terugkoppeling naar de raad Tranche 2: Vervolg budget voor verdere voorbereidingen brug na goedkeuring raad
  b. Vinden we het noodzakelijk dat de Rembrandtbrug net zo goed onderzocht en uitgewerkt wordt als de andere bruggen?
  c. De vraag of een Rembrandtbrug is te bekostigen zonder mogelijke toekomstige subsidies;

  3. Het participatieproces (de wijze waarop de participatie in dit traject gehoor en vervolg krijgt
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.

  Voorgesteld behandelproces: beeldvorming op 9 januari en inventariseren evt. moties voor raadsvergadering 23 januari.

  Inspreker: de heer Van Berk namens Het Ouden Huis

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Bolderdijk uitgenodigd.

  Voorgesteld behandeladvies:
  - 9 januari beeldvorming
  - 23 januari (raadsvergadering) evt. debat en besluitvorming

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)