Politieke avond 04 juli 2019 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • -

  SESSIE RAADSZAAL

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is het college uitgenodigd.

  De raad ontvangt nog aangepaste jaarstukken naar aanleiding van laatste opmerkingen van de accountant. Naar verwachting ontvangt de raad nieuwe stukken, ná de Politieke avond, maar tijdig voor de raadsvergadering van 11 juli met een wijzigingsoverzicht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Insprekers:
  1. Mevrouw Van der Steen namens bewoners De Haak Zegveld
  2. De heer De Kruiff namens Bolton Ontwikkeling

  Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Noorthoek uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Bolderdijk uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Bolderdijk uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van Fractie Bakker, Progressief Woerden en VVD hebben de agendacommissie verzocht om op korte termijn tijdens een Politieke Avond met alle fracties en alle wethouders te kunnen spreken over de inhoud van de raadsinformatiebrief inzake onvolkomenheid jeugdmiddelen. De agendacommissie heeft dit verzoek gehonoreerd.

  De fracties wensen de volgende zaken te bespreken:

  -Het ontbreken van controles bij de begroting.
  -De verantwoordelijkheden van wethouders en de verdeling van verantwoordelijkheden op het gezamenlijke Sociaal Domein.
  -De budgettering van het Sociaal Domein en het financieel bewustzijn o.a. in relatie tot besparingen.
  -Het toezicht van de raad op financiële sturing en afwegingen binnen het Sociaal Domein.
  -De lerende organisatie m.b.t. financieel bewustzijn. Heeft dat alleen betrekking op de afdeling financiën of ook op de beleidsmedewerkers Sociaal Domein. En hoe dan?
  -Betrouwbaarheid van de beantwoording van technische- en politieke vragen en hoe de organisatie met vragen vanuit de raad omgaat?
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)