VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-07-2024 16:00 uur
Voorzitter: Victor Molkenboer
Griffier: Fransje Backerra


Raadzaal
0
0
2
1
5
3
1
0
2
15
19
4
19
0
7
32
3
1
0