VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-07-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Victor Molkenboer
Griffier: Mark Tobeas
0
0
3
1
3
1
1
3
2
10
9
10
6
15
2
0
Algemene bijlage
concept besluitenlijst raadsvergadering 16 juli 2020 (pdf, 192.46 KB)