VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2019 16:00 uur


Nader te bepalen
38
Raadzaal
16.00 0
5
16.05 4
Nader te bepalen
18.30 0
Raadzaal
19.30 0
21.00 0
22.15 1
22.30 1
22.45 0
Algemene bijlage
19r.00738 raadsbesluit inzake programmabegroting 2020-2023 (pdf, 1,67 MB)
besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2019 (Begrotingsraad) (pdf, 282,66 KB)
Raadsvoorstel (19r.00732) programmabegroting 2020-2023 (pdf, 126,53 KB)
Programmabegroting 2020-2023 (pdf, 2,56 MB)
Raadsinformatiebrief (19r.00846) paragraaf 5 van de Programmabegroting 2020-2023 (pdf, 184,89 KB)
Raadsinformatiebrief (19R.00884) uitgangspunten en proces van de strategische heroriëntatie van de begroting (pdf, 197,60 KB)
Beantwoording technische vragen begroting 2020-2023 uit Politieke avonden (pdf, 186,77 KB)
Beantwoording technische vragen begroting 2020-2023 (pdf, 421,23 KB)
Beantwoording technische vragen CDA over duurzaamheidsbudget d.d. 29 oktober 2019 (pdf, 224,79 KB)