VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
20.00 0
0
1
3
2
1
2
20.15 8
21.00 3
21.15 15
21.30 20
22.30 0