VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2018 16:00 uur


Raadzaal
39
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
definitieve begroting 2019-2022 Woerden na besluitvorming (pdf, 10.77 MB)
concept-besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2018 (pdf, 435.44 KB)
raadsvoorstel (18r.00564) begroting gemeente Woerden 2019-2022 (pdf, 10.31 MB)
erratum begroting gemeente Woerden 2019-2022 (versie 29 oktober) (pdf, 219.92 KB)
beantwoording technische vragen begroting (versie 15 oktober) (pdf, 2.14 MB)
aanvullende beantwoording D66 technische vragen begroting (versie 18 oktober) (pdf, 269.32 KB)
aanvullende beantwoording Progressief Woerden technische vraag begroting (versie 18 oktober) (pdf, 38.59 KB)
aanvullende beantwoording technische vragen begroting (versie 29 oktober) (pdf, 361.85 KB)
beantwoording vraag Inwonersbelangen afkomst investeringen en onttrekking algemene reserve (30 oktober) (pdf, 454.31 KB)
beantwoording vraag Inwonersbelangen onttrekking algemene reserve (30 oktober) (pdf, 167.63 KB)
181101 rb 18r.00568 begroting gemeente Woerden 2019-2022 (pdf, 698.34 KB)