Gemeenteraad 27 oktober 2016 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Benoemen wethouder

  Raadzaal
  2 documenten
  a. Algemene beraadslaging kandidaatstelling. De fractie van VVD stelt voor om de heer I.A.M. (Ivo) ten Hagen te benoemen tot wethouder. Zie daarvoor bijgevoegde voorstel aan de raad. De raad kan tevens eventuele vragen aan de kandidaat-wethouder stellen.
  b. Rapportage commissie geloofsbrieven. Ter vergadering zal de voorzitter een commissie bestaande uit drie raadsleden benoemen die de geloofsbrieven van de kandidaat onderzoekt en de raad een advies uitbrengt.
  c. Stemming inzake benoeming van de heer I.A.M. ten Hagen. Ter vergadering zal de voorzitter twee raadsleden benoemen, die tezamen met hem het stembureau vormen.
  d. Het afleggen van de belofte door de heer I.A.M. ten Hagen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststellen agenda

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is het voltallige college van B&W uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Maximale spreektijd: 10 minuten per fractie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • **

  Schorsing voor dinerpauze

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Maximale spreektijd college: 45 minuten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4c

  Tweede termijn raad

  Raadzaal
  geen documenten
  Maximale spreektijd: 10 minuten per fractie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4d

  Tweede termijn college

  Raadzaal
  geen documenten
  Maximale spreektijd college: 20 minuten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Maximale spreektijd: 3 minuten per fractie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4f

  Stemmingen

  Raadzaal
  geen documenten
  Stemvolgorde:
  - Amendementen
  - Voorstel
  - Moties
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)