Gemeenteraad 30 maart 2015 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De raadsvergadering van 26 maart 2015 is geschorst. Deze vergadering wordt vandaag voortgezet met de behandeling van agendapunt 10.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd.

  De raad wordt voorgesteld:
  - In te stemmen met invoering van een duurzaam inzamelsysteem (keuze uit 3 varianten).
  - In te stemmen met een inwonerspeiling, die later als zwaarwegend advies aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
  - In te stemmen met het per direct in gang zetten van een pakket van maatregelen.

  Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte kondigt de fractie van Progressief Woerden een amendement aan inzake samenvoegen / combineren van de scenario’s B en C, vergelijkbaar met het principe van statiegeld. De overige fracties namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
  Er zijn inmiddels 4 amendementen aangekondigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)