Gemeenteraad 09 juli 2015 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststellen agenda

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Vragenhalfuur voor raadsleden

  Raadzaal
  5 documenten
  1. Vragenserie STERK Woerden inzake communicatie zuidelijke randweg
  2. Vragenserie D66 inzake kaderstelling omgaan met persoonsgegevens
  3. Vragenserie CU/SGP inzake evenement 11 juli en uitspraak RvSt inzake bp Cattenbroekerplas
  4. Vragenserie VVD inzake effect asfalteringswerkzaamheden op aanbestedingen wegenbouw
  5. Vragenserie LijstvanderDoes inzake mail wethouder Stolk aan OKW inzake annuleren afspraak
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling zijn de wethouders Stolk en Schreurs uitgenodigd.

  De raad wordt voorgesteld de woonvisie en de deelvisies per kern vast te stellen. Tijdens de commissiebehandeling wilden enkele fracties nog een aantal overwegingen in het raadsdebat aan de orde stellen. De fractie van Progressief Woerden overweegt een motie t.a.v. sociale woningbouw/doorstroming.
  Het college heeft toegezegd vóór de raadsvergadering te komen met een addendum, waarin:
  - de datum van 2017 bij de passage inzake polder Haanwijk als mogelijk locatie voor woningbouw wordt geschrapt;
  - de passages t.a.v. de kernrandzones worden gepreciseerd daar waar het gaat op kwaliteit leefomgeving en mogelijkheden tot woningbouw.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.

  De raad wordt voorgesteld:
  a. Kennis te nemen van het Actieprogramma Duurzaamheid 2015-2016;
  b. In te stemmen met de aanpak zoals beschreven in de notitie "Samen op weg naar een klimaatneutraal Woerden in 2030";
  c. Te besluiten de inzet van de duurzaamheidslening te continueren;
  d. Kennis te nemen van de inhoud van de RIB over de inzet van het duurzaamheidsbudget 2014 en 2015.
  De fractie van STERK Woerden overweegt een amendement in te dienen t.a.v. de duurzaamheidslening.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Motie evaluatie communicatie

  Raadzaal
  1 documenten

  Notities

 • 10.

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)