VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-11-2014 20:00:00 uur


Raadzaal
0
1
3
2
1
11
4
2
4
1
0
Algemene bijlage
14 11 27 besluitenlijst raadsvergadering.pdf (pdf, 43.5 kB)