Commissie Welzijn 17 mei 2017 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de recente aanpassingen of toevoegingen.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  Een te doorzoeken, filteren en sorteren versie van de termijnagenda is te vinden via het tabblad 'termijnagenda' op gemeenteraad.woerden.nl
  laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.

  1. CDA - stand van zaken experiment regelluwe bijstand
  2. CU-SGP - ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
  3. Progressief Woerden - sluiting huisartsenpost:
  - Waarom sluit de HAP?
  - Waarom is de gemeente hier niet bij betrokken?
  - Waarom is er niet gezocht naar alternatieven?
  - Wat kan het college/de gemeente/de gemeenteraad hier nu aan doen?
  4. STERK Woerden - aanvullende vragen sluiting huisartsenpost en spoedeisende hulp:
  - Hoelang is de wethouder op de hoogte van het vertrek van de HAP en de SEH?
  - Wat heeft de wethouder voor acties ondernomen om sluiting te voorkomen?
  laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)