Commissie Welzijn 22 november 2016 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  geen documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststellen van de agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Algemeen van 5 november 2016 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van oktober 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Ferm Werk
  - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
  - Stichting Urgentieverlening West Utrecht
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Rondvraag

  Raadzaal
  1 documenten
  De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.

  1. Inwonersbelangen - verwachtingen accountantsverklaring Sociaal Domein
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties van D66 en STERK Woerden.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. Daarnaast zijn uitgenodigd van het Minkema College:
  De heer H. Heethuis, directeur-bestuurder
  Mevr. D. van den Beemt, directeur vmbo
  De heer J. van Walstijn, controller
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.

  De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fracties van CDA, D66, STERK Woerden en Inwonersbelangen. De motivering van het verzoek is opgenomen in de annotatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)