Commissie Welzijn 14 september 2016 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  geen documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststellen van de agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Welzijn van 8 juni 2016 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van juni 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  De heer Niewold van de fractie van D66 geeft een korte presentatie over de ervaringen van zijn mensenrechtenreis in Engeland in relatie tot lokale issues.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Rondvraag

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd.

  Inspreker: mevrouw Stavenuiter, voorzitter stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Deze raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Zie voor de motivering van dit verzoek de annotatie bij dit stuk.

  Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)