Commissie Welzijn 04 maart 2015 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  geen documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Vaststellen van de agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2015 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • a. Termijnagenda
  b. Openstaande toezeggingen
  c. Openstaande moties
  d. Informatiebijeenkomsten en werkbezoeken
  e. Overige commissieaangelegenheden

  De opzet van de toezeggingenlijst is aangepast. Naast de termijnagenda is ook een bestand toegevoegd aan de agenda waar de wijzigingen staan uitgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Rondvraag

  Raadzaal
  2 documenten
  Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1.VVD inzake veiligheid Sociale Domein
  2.D66 inzake Project frisse scholen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Herinrichting Sociaal Domein

  Raadzaal
  3 documenten
  Voor de behandeling zijn wethouders Koster en Duindam uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)