Commissie Welzijn 02 december 2015 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2015 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • a. Termijnagenda
  b. Openstaande toezeggingen
  c. Openstaande moties
  d. Informatiebijeenkomsten en werkbezoeken
  e. Overige commissieaangelegenheden
  vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1: ChristenUnie/SGP inzake wijziging directie Ferm Werk
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.

  LET OP: 4! documenten (2 raadsvoorstellen en 2 raadsinformatiebrieven)

  a. raadsvoorstel Beleid Participatie, Werk & Inkomen 2016-2017
  b. raadsvoorstel Gewijzigde begroting Ferm Werk 2015
  c. raadsinformatiebrief Derde kwartaalrapportage 2015 Ferm Werk
  e. raadsinformatiebrief rib voortgang projecten verbeterplan Ferm Werk (per 1 december)
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling zijn wethouders Koster en Duindam uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft het stuk aangehouden. Hierdoor zal het NIET worden besproken in de cyclus van december.

  Eerdere berichtgeving:
  In verband met de termijngebondenheid van dit stuk dient er nog in december een besluit genomen te worden. Echter, in verband met het late aanleveren van de stukken door de GGD kan de zienswijze pas volgende week (24 november 2015) worden gepubliceerd bij dit agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)