Commissie Ruimte 19 januari 2017 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 8 december 2016 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van december 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Afvalverwijdering Utrecht (AvU)
  - Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden

  Ter kennisname:
  Nieuwsbrief U10 januari 2017
  vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1. Progressief Woerden inzake toegankelijkheid Syntus-bussen (aangekondigd).
  2. CDA inzake woningbouw Kamerik
  3. CDA inzake verkeerssituatie rondom scholencluster Harmelen
  4. D66 inzake spoorboekje klimaatneutraal 2030
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Inspreker(s):
  - mevrouw C. Pels
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)