Commissie Ruimte 13 april 2017 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  2 documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.

  1. De heer Brandenburg over woningbouw Harmelen / locatie Fontein (mede n.a.v. beantwoording artikel 40 vragen van het CDA terzake)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststellen van de agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 16 maart 2017 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Afvalverwijdering Utrecht (AvU)
  - Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • a. Termijnagenda
  b. Openstaande toezeggingen
  c. Openstaande moties
  d. Informatiebijeenkomsten en werkbezoeken
  e. Overige commissieaangelegenheden
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Rondvraag

  Raadzaal
  3 documenten
  Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1. LijstvanderDoes n.a.v. beantwoording artikel 40 vragen over kappen van bomen langs de Wulverhorstbaan en de Middellandbaan
  2. LijstvanderDoes inzake de bediening van bruggen
  3. CDA inzake zakpaal 's Gravensloot
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.

  Insprekers:
  1. De heer R. van Baalen (A&S-advocaten) namens Van Oosterom c.s. (agendapunt 8 en 9); zie ook zienswijze
  2. De heer A. Boer (namens Buurtcomité Geestdorp) (agendapunt 8 en 9); zie ook zienswijze
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • Voor de behandeling zijn de wethouders Haring en Ten Hagen uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. De naam van wethouder Stolk is abusievelijk als portefeuillehouder op het voorstel genoemd, zij zal niet bij de behandeling aanwezig zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)