Commissie Middelen 17 januari 2017 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Middelen van 6 december 2016 vast te stellen.
  laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van december 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  Overige commissieaangelegenheden:
  De fractie van het CDA doet het verzoek tot agendering van het onderwerp Regionale samenwerking en stelt de commissie voor om het college te verzoeken om te voorbereiding op de bespreking een raadsinformatiebrief op te stellen. (bijlage)
  laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden

  Ter kennisname:
  Nieuwsbrief U10 januari 2017
  laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.
  laden...
 • Voor de behandeling zijn wethouder De Weger en wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Insprekers:
  1. de heren Smit en Van Berk (Het Ouden Huis) - toelichting op verzoek locatie voor sociale woningbouw en realiseren sociale huurwoningen in Woerden in verband met grote interesse voor initiatief Het Ouden Huis (bijlage)
  2. mevrouw Lendfers en de heer Antonissen (Stichting Landgoed Bredius en Stichting Hofstede Batestein) - bezwaren omtrent opname van de locatie Van Kempensingel in het raadsvoorstel (bijlage)
  laden...
 • De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Deze fractie vindt het belangrijk te bespreken hoe het proces nu verloopt en welke vervolgstappen worden genomen.

  Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)