Commissie Middelen 14 maart 2017 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Middelen van 17 januari 2017 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van februari 2017.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.

  Een te doorzoeken, filteren en sorteren versie van de termijnagenda is te vinden via het tabblad 'termijnagenda' op gemeenteraad.woerden.nl
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van de fractie van Inwonersbelangen wordt het rapport van de het door deze partij uitgevoerde onderzoek naar buurtveiligheid in Woerden besproken. Zie de annotatie voor de argumentatie en het bespreekverzoek. Het onderwerp is beeldvormend behandeld in de informatiebijeenkomst van 9 maart.

  Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt in de gelegenheid gesteld om de maart-RIB 2017 te bespreken en aandachtspunten mee te geven voor het juni-overleg. De relevante zaken uit het Bestuursakkoord zijn opgenomen in de annotatie.

  Voor de behandeling is het college uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze raadsinformatiebrief is op verzoek van de CDA-fractie geagendeerd. De motivering is dat er financiële consequenties zijn verbonden aan de plannen die nog niet in beeld waren bij de raad. Op dit moment worden ook inwoners geconsulteerd. De fractie heeft verzocht dit plan met financiële consequenties te betrekken bij het maart-overleg.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)