Commissie Middelen 10 april 2013 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening procedurevergadering

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het annuleren van de vergadering van 13 maart 2013 wordt de besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2013 ter vaststelling voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Ingekomen stukken ter bespreking

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie bespreekt op welke wijze (procedureel) deze stukken worden behandeld. Op de lijst met te bespreken stukken doet de voorzitter per stuk de commissie een behandelvoorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie bespreekt de planning, (de afhandeling van) openstaande toezeggingen en moties, alsmede de onderwerpen die voor een informatiebijeenkomst staan geagendeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Informatieverzoeken aan college

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie kan het college verzoeken om informatie doen. Deze worden via de commissiebrief onder de aandacht van het college gebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Sluiting procedurevergadering

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Opening overlegvergadering

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijdens dit agendapunt kan de commissie desgewenst het college punten voorleggen naar aanleiding van de voorgaande procedurevergadering. Voor het college is er de gelegenheid ook om uit eigener beweging op de procedurevergadering te reageren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Vaststellen agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10.

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  geen documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 619 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met het annuleren van de vergadering van 13 maart 2013 wordt de besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2013 ter vaststelling voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12.

  Rondvraag

  Raadzaal
  geen documenten
  Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd.

  Geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is in het bijzonder wethouder Duindam uitgenodigd. Het voorstel omvat alle portefeuilles. Het wordt aan het college zelf overgelaten welke leden het nog meer wil laten deelnemen aan het overleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15.

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten