Bijzondere avond 16 januari 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Bolderdijk uitgenodigd.

  In 2019 is door de gemeente Woerden, Alphen en Gouda de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart binnen gesleept. Met deze regio deal zetten we in op kennisontwikkeling en -deling op het gebied van bodemdaling. Woerden heeft maar liefst 8 projecten gegund gekregen! Met deze presentatie willen we laten zien welke projecten we gaan doen, wat dit betekent voor de gemeente en de relatie met de huidige projecten zoals ’Veenweiden in Beweging’.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Noorthoek uitgenodigd.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

  Op donderdag 16 januari zal de directeur Brandweerrepressie van de Veiligheidsregio Utrecht in gesprek gaan met de gemeenteraad over een tweetal onderwerpen, te weten:
  - De ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) dat op dit moment opgesteld wordt
  - De ontwikkelingen binnen de VRU ten aanzien van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in verhouding tot de rechtspositie van brandweerpersoneel
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.

  De uitwerking van de Omgevingsvisie gaat plaatsvinden op basis van het Waardenkader Omgevingsvisie. Het college heeft het waardenkader in ontwerp vastgesteld. Op de bijzondere avond wordt de raad in een interactieve sessie bevraagd op de waarden die hij belangrijk vindt voor de fysieke leefomgeving. Het ontwerp waardenkader vormt hierbij het vertrekpunt. Op basis van dit gesprek met de raad, en op basis van de uitkomsten van de inwonersparticipatie, wordt een definitief voorstel voor het waardenkader uitgewerkt door het college. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)